Kako v MatLabu rešimo sistem nelinearnih enačb?

Kako v MatLabu rešimo sistem nelinearnih enačb?

Avtor: Anita Pandžić

Funkcija FSOLVE

  1. Sistem nelinearnih enačb napišemo v obliki , kjer je vektor neznank, pa funkcija, ki vrne vektor vrednosti.

  2. Z ukazom rešimo sistem nelinearnih enačb, kjer je začetni približek, s katerim funkcija fsolve poskuša rešiti enačbe opisani v funkciji . Na težavo naletimo, če ne poznamo začetnega približka ali pa če podamo napačen približek, saj nam v tem primeru fsolve morda ne najde pravilne rešitve.

Primer

Reši sistem nelinearnih enačb

če poznaš začetni približek .


  • Najprej enačbi preoblikujem v obliko :

  • V Matlab moram funkcijo vstaviti kot inline objekt.

    Ukazi v Matlabu

    (http://www2.nauk.si/files/278/fsolve.png)


  • Rešitev: in .

Naloga

Reši sistem nelinearnih enačb:

0%
0%