Kako v Matlabu predstavimo polinom in kakšne so operacije z njim?

Kako v Matlabu predstavimo polinom in kakšne so operacije z njim?

Avtor: Anja Dulmin

Polinomi in operacije z njimi

  • Polinom v Matlabu predstavimo kar z vektorjem, ki predstavlja njegove koeficiente.
  • Naprimer polinom definiramo takole:
    P = [3 -7 2 -3]
  • Vrednost polinoma, predstavljenega z vektorjem, pa v posamezni točki izračunamo s pomočjo funkcije .
  • Polinome lahko v Matlabu med sabo množimo in delimo s pomočjo funkcij in .
  • Z ukazom lahko izračunamo odvod polinoma, tudi drugi, tretji in višje odvode.
  • Polinomu poiščemo ničle z ukazom .


Povezava do strani Wiki, kjer je prav tako razložena uporaba polinomov v Matlabu: klik

Primer uporabe prikazan s filmčkom

0%
0%