GUI za prikaz delovanja podatkovne strukture sklad- Rešene naloge

GUI za prikaz delovanja podatkovne strukture sklad- Rešene naloge

Avtor: Jasmina Satler

1.naloga

Pripravi podatkovno strukturo sklad. Vanj po vrsti vstavi elemente 1, 3, 5, 2, 0, 8. Po vrsti zapiši, kako odstranjujemo elemente iz sklada!

Reševanje naloge

Najprej pripravimo sklad.

(http://www2.nauk.si/files/561/r1.png)

Elemente po vrsti dodamo v sklad.

(http://www2.nauk.si/files/561/no1.png)

Reševanje naloge

Na vsakem koraku pogledamo zgornji element ter si ga zapomnimo. Eelement odstranimo.

(http://www2.nauk.si/files/561/no2.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no3.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no4.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no5.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no6.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no7.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no8.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no9.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no10.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no11.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no0.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no12.png)

Tako kot smo jih po vrsti gledali, jih odstranjujemo, dokler nam program ne izpiše da je sklad prazen.

(http://www2.nauk.si/files/561/r15.png)

Po vrsti odšteti odtsranjeni elementi: 8, 0, 2, 5, 3, 1

2.naloga

Pripravimo podatkovno strukturo sklad. Vanj vstavimo število 3 ter število 5. Nato pogledamo zadnji element, izbrišemo zadnji element, dodamo števila 9, 8, 2. Izbrišemo zadnje dva elementa. Koliko je vsota vseh števil v skladu?

Reševanje naloge

Najprej pripravimo podatkovno strukturo sklad ter vanj vstavimo število 3 ter število 5.

(http://www2.nauk.si/files/561/aa1.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no13.png)

Pogledamo zadnji element ter izbrišemo zadnji element.

(http://www2.nauk.si/files/561/no14.png) (http://www2.nauk.si/files/561/aa4.png)

Dodamo števila 9, 8, 2 ter izbrišemo zadnje dva elementa.

(http://www2.nauk.si/files/561/no15.png) (http://www2.nauk.si/files/561/no16.png)

V skladu sta ostali števili 3 in 9. Vsota števil je torej 12.

Reševanje naloge

V spodnjem filmčku si lahko pogledate postopek reševanja naloge.

Dodatne naloge

  1. Pripravimo podatkovno strukturo sklad. Vanj po vrsti vstavimo elemente 9, 4, element 2, jasmina, 3, 8, sklad, gui, 7. Iz sklada odstranimo 9 elementov. Ali je sklad prazen?
  2. Pripravimo podatkovno strukturo sklad. Vanj po vrsti vstavimo elemente 9, 4, element 2, jasmina, 3, 8, sklad, gui, 7. Iz sklada odstranimo 7 elementov. Ali je sklad prazen?
  3. Pripravimo podatkovno strukturo sklad. Vanj po vrsti vstavimo elemente 1, 3, 5, 2, 0, 8. Odstranimo 3 elemente. Kateri je naslednji element, ki ga bomo odstranili?
  4. Pripravimo podatkovno strukturo sklad. Vanj po vrsti vstavimo elemente 1, 3, 5, 2, 0, 8. Po vrsti začnemo odstranjevati elemente. Kateri element bomo odstranili prvi?
  5. Pripravi podatkovno strukturo sklad. Vanj po vrsti vstavi elemente 9, 4, element 2, jasmina, 3, 8, sklad, gui, 7. Iz sklada odstranimo 5 elementov. Kateri element bomo odstranili zadnji?
0%
0%