Delovanje operacij po komponentah vektorja oz. matrike (Matlab)

Delovanje operacij po komponentah vektorja oz. matrike (Matlab)

Avtor: Maja Kapitler

Uvod

Moje izbrano pogosto vprašanje oziroma FAQ (frequently asked question) za orodje Matlab je:

Kako dosežemo, da bodo operacije delovale po komponentah vektorja oziroma matrike?


Nasvet

PrimerPodrobnosti glede tega pogostega vprašanja si lahko ogledate tudi na: Klik


Nasvet

Če pred naslednjimi operacijami

^ , *, \, /

(potenciranje, množenje, levo deljenje, desno deljenje)

napišemo piko, bodo operacije delovale po komponentah vektorja oziroma matrike.

Če je eden od operandov skalar, je rezultat enak, če napišemo piko ali je pa ne.
Zato se je smiselno omejiti na vektorje in matrike. Pozorni moramo biti predvsem na dimenzijo oziroma velikost matrik / vektorjev. Če se dimenziji ne ujemata, Matlab sproži napako.

Primer

Primer

Npr. rezultat vnosa
[1,2,3,4].*[1,2,3,4]
ali vnosa
[1,2,3,4].^2
bo enak
[1,4,9,16],
medtem ko vnos
[1,2,3,4]*[1,2,3,4]
povzroči napako zaradi neskladnosti dimenzij matrik.


(http://www2.nauk.si/files/78/slikMat1.png)
v Matlabu

Primer

(http://www2.nauk.si/files/78/slikMat3.png)
Uporaba v Matlabu

Primer

(http://www2.nauk.si/files/78/slikMat4.png)
Uporaba v Matlabu

Primer

(http://www2.nauk.si/files/78/slikMat5.png)
Uporaba v Matlabu

Filmček v Winku

Spodaj je na voljo še povezava do filmčka s prikazom uporabe v programu Matlab.

FAQ

Povezava na filmček

FAQ0%
0%