Anagrami posvečeni Francu Močniku

Anagrami posvečeni Francu Močniku

Avtor: Katja Prezelj

Reši premetanko!

(/files/815/Mocnik.jpg) (/files/815/anagram1.png)

Preveri

Pravilno

Rešitev je: DOKTOR FRANC VITEZ MOČNIK!

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno rešil premetanke.

Poskusi ponovno

Reši premetanko!

(/files/815/anagram2.png)

Preveri

(/files/815/Racunice.jpg)

Pod Močnikovim imenom je v nemškem jeziku izšlo 143 del, od tega 127 učbenikov, ki so bila prevedena v vsaj 14 različnih jezikov, skupno torej 485 knjig v 2062 izdajah in nakladi, ki jo ocenjujejo na blizu 4,5 milijona izvodov.

Pravilno

Rešitev je: PISEC MATEMATIČNIH UČBENIKOV!

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno rešil premetanke.

Poskusi ponovno

Reši premetanko!

(/files/815/anagram3.png)

Preveri

(/files/815/Pesem.png)

Pesem, ki so jo posvetili Francu Močniku ob imenovanju za nadzornika.

Pravilno

Rešitev je: DEŽELNI ŠOLSKI NADZORNIK!

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno rešil premetanke.

Poskusi ponovno

Reši premetanko!

(/files/815/4Racunica.jpg)

V slovenski jezik je bilo prevedenih najmanj 30 Močnikovih knjig, izšle so v 174 ponatisih.

(/files/815/anagram4.png)

Preveri

Pravilno

Rešitev je: RAČUNICA ZA OBČE LJUDSKE ŠOLE!

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno rešil premetanke.

Poskusi ponovno

Reši premetanko!

(/files/815/anagram5.png)

Preveri

(/files/815/Jezik.png)

Močnik je kot šolski nadzornik pripravil program prenove šol in nov učni načrt, po katerem so v mestnih glavnih šolah na Kranjskem prvič uvedli tudi pouk v slovenskem jeziku.

Pravilno

Rešitev je: RAČUNSKI POUK BODI TUDI JEZIKOVNI POUK!

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno rešil premetanke.

Poskusi ponovno

Reši premetanko!

(/files/815/6Grb.jpg)

Napis v Močnikovem grbu pomeni Z vrlino in delom.

(/files/815/anagram6.png)

Preveri

Pravilno

Rešitev je: VIRTUTE ET OPERA!

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno rešil premetanke.

Poskusi ponovno

0%
0%