Stari izrazi iz Močnikovih računic

Stari izrazi iz Močnikovih računic

Avtor: Katja Prezelj

(/files/816/naslovnica_1.png)

Pri pouku geometrije uporabljamo podobne pripomočke kot nekoč, le poimenovanja so različna. Starim izrazom poišči ustrezne sličice.prenašavnik
cirkle, krožilo
čertovnik, linir
(/files/816/kotomer.png)
(/files/816/sestilo_0.png)
(/files/816/ravnilo.png)

Preveri

Pravilno

Pripomočke si pravilno razvrstil k starim izrazom.

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno razvrstil pripomočkov.

Naprej

Starim izrazom za kote poišči ustrezne nove.

ostri kot
topi kot
pravi kot
iztegnjeni kot

Pravilno

Pravilno si prepoznal stare izraze.

Naprej

Napačno

Žal se odgovori ne ujemajo s starimi izrazi.

Naprej

Kaj pa ti izrazi?

sovršni kot
sokot
(/files/816/sovrsna.png)
(/files/816/sokota.png)

Preveri

Pravilno

Pravilno si prepoznal stare izraze.

Naprej

Napačno

Žal se odgovori ne ujemajo s starimi izrazi.

Naprej

Si vedel, da je Franc Močnik namesto besede lik uporabljal besedi podoba in obrazek? Poskusi k njegovim poimenovanjem razporediti prave like!štirjak
pravovogelnik
vštričnik
polvštričnik
(/files/816/kvadrat.jpg)
(/files/816/pravokotnik.jpg)
(/files/816/paralelogram.jpg)
(/files/816/trapez.jpg)

Preveri

Pravilno

Pravilno si razvrstil like.

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno razvrstil likov.

Naprej

Poskusi h geometrijskim truplom razporediti prave skice!

kegelj
valjar
kočnik
kugla
(/files/816/stozec.jpg)
(/files/816/valj.jpg)
(/files/816/kocka.jpg)
(/files/816/krogla.jpg)

Preveri

Pravilno

Pravilno si razvrstil geometrijska trupla.

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno razvrstil geometrijskih trupel.

Naprej

Imamo valjar s polmerom 4 cm in višino 6 cm. Pravilno razvrsti vrednosti!

(/files/816/valjar.png)
podkladna planjava
obmerek podkladne planjave
trupelni zapopadek
ovitek
poverhnost
cm
cm
cm
cm
cm

Preveri

Pravilno

Pravilno si razvrstil vrednosti.

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno razvrstil vrednosti.

Naprej

Kako dobro poznaš koordinatni sistem?

(/files/816/koordinatnisistem.png)

Kakšen izraz je Franc Močnik uporabljal za

koordinate točke?
absciso?
ordinato?
sorédnice
odsečka
rédnica

Preveri

Pravilno

Pravilno si razvrstil izraze.

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno razvrstil izrazov.

Naprej

Slike razvrsti k ustreznim izrazom!

naravnostna čerta
krivka
vštričnica
pritičnica
(/files/816/ravna.png)
(/files/816/krivulja_0.png)
(/files/816/vzporednica.png)
(/files/816/tangenta_0.png)

Pravilno

Pravilno si razvrstil slike.

Naprej

Napačno

Žal nisi pravilno razvrstil slik.

Naprej

0%
0%