Kako v GeoGebri narišemo polinom?

Kako v GeoGebri narišemo polinom?

Avtor: Jasmina Satler

FAQ - Kako v GeoGebri narišemo polinom?

Odgovor prav tako najdete na:

FAQ

Na naslednjih prosojnicah najdete odgovor na vprašanje, kako v GeoGebri narišemo polinom.

odgovor

filmček z demonstracijo uporabe

Odgovor

Za risanje polinoma v geogrebi imamo na voljo dve možnosti.

Na voljo imamo dva ukaza:

(http://www2.nauk.si/files/89/polinom.jpg)

ukaz 1

ukaz 2

Polinom in funkcija se razlikujeta med seboj v obliki zapisa. Če vnesemo naprimer Polinom[] nam program vrne Če pa vnesemo kot funkcijo, pa program ne spreminja oblike. Razliko med ukazom polinom[f(x)] in funkcijo f(x) opazimo tudi, ko jih želimo spreminjati. Če kliknemo na funkcijo in jo želimo spremeniti, lahko vidimo, da se nam podatki funkcije spreminjajo in da se funkcija premika. S polinomom pa ni tako. Če kliknemo nanj in ga želimo spremeniti, se to ne da.

ukaz 1

Če izbiremo prvo možnost, v oklepaje za ukazom Polinom, polinom podamo eksplicitno(lahko je v obliki produkta polinomov) in dobimo polinom v "normalni" obliki, torej kot (Primer: Polinom[] da ).

(http://www2.nauk.si/files/89/polinomfun.jpg)

ukaz 2

Če izbiremo drugo možnost, v oklepaje za ukazom Polinom, vpišemo točke (Primer: Polinom[(3,4),(4,7),(5,3)]). Za rezultat dobimo polinom ustrezne stopnje, ki gre skozi dane točke.

(http://www2.nauk.si/files/89/tocke.jpg)

filmček z demonstracijo uporabe

naloga

Dan je polinom . Narišite graf polinoma .

filmček z demonstracijo rešitve

0%
0%