nauk.si edu.Plexor

Naslednja Generacija Orodij
Za e-Učenje…

Javno dostopna gradiva
 • 0. Astronomija
  Zgodovina astronomije, življenje zvezd, sončni sistem in vesolje
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 23. julij 2016
 • 0. Astronomija skozi čas
  Zgodovina in razvoj astronomije od starih civilizacij, antične Grčije, srednjega veka, renesanse, nove…
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 02. februar 2018
 • 0. FIZIKA PTI 32 ur
  V gradivu so vsebovana področja: - merjenje - gibanje (premo, kroženje) - delo, moč, energija - to…
  Ustvaril Matej Rožič, dne 17. april 2016
 • 0. Gravitacija, Kepplerjevi zakoni
  Gravitacijski zakon, Kepplerjevi zakoni
  Ustvaril Matej Rožič, dne 14. november 2016
 • 0/1 nahrbtnik
  Predstavitev Metode z zlivanjem in uporaba v praktičnem reševanju problemov.
  Ustvaril Tatjana Povše, dne 29. september 2012
 • 00 log in exp
  mat
  Ustvaril Matej Rožič, dne 25. januar 2017
 • 00 ŠOD - delo, moč, pospeševanje, dvigovanje
  Delo, moč, pospeševanje
  Ustvaril Matej Rožič, dne 06. marec 2018
 • 1. 1D - premo gibanje
  enakomerno in enakomerno pospešeno gibanje
  Ustvaril Matej Rožič, dne 24. september 2013
 • 1. 2D - vodoravni ter poševni met
  Opis in naloge iz vodoravnega in poševnega meta.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 02. oktober 2013
 • 1. Fizikalne količine in merske enote
  Gradivo opisuje osnovne enote in količine SI, izpeljane enote SI, znanstveni zapis podatkov ter merske napake
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 11. april 2017
 • 1. I. Newton
  Primeri, ki za reševanje zahtevajo uporabo 1. Newtonovega zakona.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 04. februar 2013
 • 1. II. Newtonov zakon
  Gradivo vsebuje primere o pospeševanju teles zaradi delovanje okolice na opazovano telo. Sorazmernostn…
  Ustvaril Matej Rožič, dne 04. januar 2014
 • 1. III. Newtonov zakon
  III. Newtonov zakon: zakon o vzajemnem učinku
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 30. april 2016
 • 1. klanec
  Sile na klancu.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 31. marec 2014
 • 1. Kroženje
  Predstavitev kroženja in njegova uporaba preko nalog.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 02. oktober 2013
 • 1. Kviz I Newtnov zakon
  Vprašanja in razmisleki o vsebini, ki jo vsebuje I Newtonov zakon.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 18. februar 2019
 • 1. Kviz o premem gibanju
  Nekaj vprašanj o gibanju.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 16. oktober 2013
 • 1. Merjenje
  Merske količine in enote.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 19. avgust 2014
 • 1. Merjenje sil
  Gradivo opisuje kako sile merimo preko deformacij teles.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 05. januar 2014
 • 1. Navor
  Gradivo vsebuje teorijo in naloge iz navora.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 04. november 2013
 • 1. Vleka objektov
  Kaj je pomembno pri vlečenju objektov? Kako posamezen parameter vpliva na izid?
  Ustvaril Matej Rožič, dne 01. april 2012
 • 1. Zgradba snovi
  Zgradba snovi, atomi in molekule, mikroskopska slika snovi
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 20. januar 2016
 • 2. Delo ter moč, delo tlaka
  Naloge o delu sile pri premiku telesa. Delo tlaka - parni stroj ter povprečna moč.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 21. december 2016
 • 2. Energija sistema ter delo na sistem
  Delo in mehanska energija
  Ustvaril Matej Rožič, dne 24. januar 2013
 • 2. Gibalna količina
  Kako se premikamo, kaj velja ob trkih teles...
  Ustvaril Matej Rožič, dne 12. avgust 2013
 • 2. Gibanje tekočin - Bernoulli
  Gibanje tekočin ter povezave med tlakom, hitrostjo in višino za nestisljeve in nevizkozne tekočine.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 18. oktober 2015
 • 2. Plini
  Plinski zakoni, plinska enačba, vlažnost
  Ustvaril Matej Rožič, dne 28. junij 2015
 • 2. Plinski zakoni - kviz
  Vprašanja in naloge iz plinskih zakonov.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 30. november 2013
 • 2. Pretoki tekočin
  Ohranjanje mase in prostornine pri pretakanju tekočin.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 14. december 2015
 • 2. pV diagrami in toplotni stroji
  Pv diagrami in krožni procesi toplotnih strojev.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 16. januar 2016
 • 2. Sevanje
  Uporaba sončnega sevanja - sončni zbiralniki/kolektorji in sončne celice.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 28. september 2014
 • 2. Temperatura in raztezanje snovi
  temperaturno raztezanje (trdnine, tekočine)
  Ustvaril Matej Rožič, dne 22. februar 2013
 • 2. Tlak
  Opis tlaka v trdninah. Tlak v mirujočih tekočinah - hidrostatični tlak.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 09. februar 2013
 • 2. Toplota
  Prevajanje toplote, gretje, fazni prehodi, notranja energija
  Ustvaril Matej Rožič, dne 23. april 2014
 • 2. Vzgon
  Posledico razlike v hidrostatičnem tlaku pri potopljenem telesu imenujemo vzgon tekočine.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 27. november 2013
 • 3. električni tok DC
  Gibanje naboja, pojavi povezani z električnim enosmernim el. tokom.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 20. september 2015
 • 3. elektrostatika 0: naboj, polje, kondenzator
  električni naboj, električno polje
  Ustvaril Matej Rožič, dne 20. februar 2015
 • 3. elektrostatika 1:gibanje v E in energija polja
  Gibanje nabitega delca v E polju in energija oziroma delo električnega polja.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 02. november 2015
 • 3. magnetizem
  Pojavi vezani z magnetnimi učinki.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 02. november 2015
 • 3. magnetizem - indukcija
  Pojavi povezani s spreminjajočim magnetnim poljem - indukcija.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 03. januar 2016
 • 3. Prehodni pojavi C in L
  Polnjenje in praznjenje C in L.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 14. marec 2016
 • 3. transformator
  Razlaga delovanja transformatorja. Primeri uporabe in naloge iz uporabe.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 05. maj 2016
 • 3D grafika v Mathematici 8.0
  Opis naslednjih ukazov: Plot3D, ParametricPlot3D, Show, Graphics3D (Point, Sphere); možnosti: PlotRang…
  Ustvaril Nina Novak, dne 10. februar 2012
 • 4. atom, fotoefekt, rentgen, razpadi
  Gradivo vsebuje vsebine o zgradbi atoma ter pojavih povezanimi z njegovo zgradbo.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 05. februar 2016
 • 4. geometrijska optika
  Odboj in lom valovanja s konstruiranjem poti preko značilnih točk na zrcalih in lečah.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 12. marec 2014
 • 4. Nihanje
  Pojavi, ki so povezani z nihanjem in valovanjem.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 06. november 2013
 • 4. Svetloba, lomni količnik
  Lomni količnik, interferenca na reži oziroma mrežici
  Ustvaril Matej Rožič, dne 24. januar 2015
 • 4. Teorija relativnosti
  Splošna in posebna teorija relativnosti, inercialni opazovalni sistemi, daljšanje časa in krajšanje razdalje.
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 05. maj 2016
 • 4. Valovanje
  Vrste valovanje, valovni pojavi,
  Ustvaril Matej Rožič, dne 28. december 2013
 • 5. izpit
  Rešitev ter razlaga izpita pri predmetu računalništvo 1.
  Ustvaril Sabina Šket, dne 28. september 2013
 • 9 ŠOD - fizika
  Delo, moč, temperatura, toplota
  Ustvaril Matej Rožič, dne 09. november 2018
 • A&G Grapher
  Program za risanje grafov
  Ustvaril Rok Mulej, dne 28. maj 2013
 • A&G Grapher
  Program, ki je namenjen predvsem risanju krivulj v 2D in 3D prostorih.
  Ustvaril Katja Velemirov, dne 16. januar 2014
 • AA Drevo
  AA drevo se imenuje po njenem izumitelju Arne Anderssonu. So uravnotežena dvojiška drevesa, ki se up…
  Ustvaril Špela Markovič, dne 29. november 2012
 • Absolutne vrednosti grafa
  Zgledi z absolutnimi vrednostmi
  Ustvaril Nina Setar, dne 10. marec 2015
 • Abstraktna podatkovna struktura množica (set)
  Opis množice operacij, ki so dovoljene na podatkih abstraktne podatkovne strukture množica. Različne i…
  Ustvaril Tjaša Dragar, dne 04. november 2012
 • Alfa-beta algoritem
  Alfa-beta algoritem: pregled drevesa igre s popolno informacijo po vozliščih, ki so pomembne za končni…
  Ustvaril Katja Bizjak, dne 12. januar 2014
 • Algebra Tutor za Android
  Predstavitev programa Algebra Tutor za operacijski sistem Android.
  Ustvaril Matic, dne 28. februar 2014
 • Algebrator, v5.1
  Opis aplikacije Algebrator for Students, version 5.1. Opis funkcij, ki jih omogoča program, prikaz upo…
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 25. januar 2012
 • Algebrus
  Predstavitev programa Algebrus
  Ustvaril Vladimir Perko, dne 01. marec 2014
 • Algoritem A*
  Razlaga delovanja algoritma A*
  Ustvaril Tilen Suša, dne 17. december 2014
 • Algoritem A*
  Predstavitev iskalnega algoritma A*
  Ustvaril Sandi Hrvačanin, dne 02. januar 2014
 • Algoritem AKS
  Opis algoritma za preverjanje praštevilskosti.
  Ustvaril Urška Matjašec, dne 16. december 2014
 • Algoritem Boyer Moore
  Predstavitev algoritma Boyer Moore
  Ustvaril Rok Bavec, dne 13. december 2014
 • Algoritem Knuth-Morris-Pratt
  Predstavitev uporabe algoritma in razlaga algoritma, napisanega v programu Python.
  Ustvaril Mojca Šuštaršič, dne 22. februar 2012
 • Algoritem Levenshteinova razdalja
  Mera podobnosti med dvema nizoma
  Ustvaril Anita Kolaržik, dne 30. december 2013
 • Algoritem Minimax
  Algoritem Minimax je pomemben v teoriji iger, ter tudi nekaterih drugih področjih, in opisuje obnašanj…
  Ustvaril Jan Potočnik, dne 03. november 2014
 • Algoritem pometanja (presečišče daljic)
  Predstavljen je algoritem, s katerim lahko ugotovimo, ali se dve daljici sekate v poljubni točki ali ne.
  Ustvaril Marko Rožič, dne 20. december 2012
 • Algoritem za iskanje najdaljšega skupnega podniza
  Algoritem s katerim poiščemo najdalši skupni, ne nujno strjeni, podniz dveh nizov.
  Ustvaril Petra Sršen, dne 17. december 2013
 • Algoritem za polifazno urejanje
  Seznam števil urejamo s pomočjo polifaznega urejanja, urejamo s pomočjo čet in trakov, ki jih ustvarim…
  Ustvaril Saša Huber, dne 08. januar 2014
 • Algoritem zavijanja darila (konveksna ovojnica)
  Iskanje konveksne ovojnice za podano množico točk v dveh dimenzijah.
  Ustvaril Maja Kapitler, dne 12. december 2013
 • Algoritmi - Število zamenjav
  Predstavitev opiše, kaj zamenjave sploh so, za kaj je njihovo preštevanje uporabno in dva algoritma za…
  Ustvaril Aleš Kete, dne 25. julij 2012
 • Algoritmi za izračun števila Pi
  Kratek opis nekaterih najbolj pomembnih algoritmov za izračun števila Pi.
  Ustvaril Eva Janša, dne 14. marec 2013
 • Algoritmi za reševanje igre Sudoku
  Predstavitev različnih algoritmov za reševanje igre sudoku
  Ustvaril Maja Dolinar, dne 24. marec 2013
 • Anagrami posvečeni Francu Močniku
  Anagrami posvečeni Francu Močniku
  Ustvaril Katja Prezelj, dne 09. september 2014
 • Android aplikacija Mathematics 1.2
  Brezplačna aplikacija v pomoč srednješolcem ter študentom pri reševanju matematičnih problemov.
  Ustvaril Anita Kolaržik, dne 20. januar 2013
 • Animacija biljardne krogle
  Animacija biljardne krogle v programu Matlab.
  Ustvaril Saša Huber, dne 29. januar 2013
 • Animacija pes gospodar
  Gospodar se z določeno hitrostjo giblje po implicitni premici. Pes ga opazuje iz neke točke in se v do…
  Ustvaril Sanja Zamida, dne 13. marec 2012
 • Animacija potovanja biljardne krogle
  Program v Matlabu, ki prikazuje animacijo potovanja biljardne krogle.
  Ustvaril Janja Peterlin, dne 13. februar 2012
 • Animacija potovanja lovca do fazana
  Optimalna pot lovca na enem bregu, do fazana na drugem bregu.
  Ustvaril Anja Dulmin, dne 22. februar 2013
 • Animirajte ga!
  Napisali bomo program, ki nam animira poljubno figuro.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Atkinovo sito
  Predstavitev algoritma Atkinovo sito za iskanje vseh praštevil do danega števila, Računalništvo 1
  Ustvaril Mateja Makše, dne 12. februar 2015
 • Avtentikacija uporabnika: C#
  Razlaga načinov avtentikacije uporabnikov, ki so navoljo v programskem jeziku C#
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 23. februar 2014
 • B* iskalni algoritem
  Algoritem za iskanje najboljšega vozlišča v grafu.
  Ustvaril Sanja Zamida, dne 14. marec 2014
 • B-drevo
  Predstavitev B-drevesa.
  Ustvaril Mateja Gorišek, dne 06. marec 2012
 • Barvanje grafov
  Predstavitev govori o algoritmih za problem barvanja grafov.
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 07. februar 2015
 • Barvni modeli
  Učno gradivo za predmet Računalniško oblikovanje
  Ustvaril Mojca Gazič, dne 03. marec 2012
 • Bellman - Fordov algoritem
  Razlaga Belman - Fordovega algoritma
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 11. december 2014
 • Bellman-Fordov algoritem za iskanje najkrajših poti
  Algoritem poišče najkrajše poti od poljubnega začetnega vozlišča do vseh ostalih vozlišč v usmerjenem …
  Ustvaril Maja Ban, dne 15. februar 2014
 • Besedne domine
  Program, ki izpiše najdaljšo kačo besed, ki so zapisane na datoteki.
  Ustvaril Nina Jug, dne 06. marec 2012
 • Biljard
  Program prikazuje pot krogle na biljardni mizi.
  Ustvaril Tjaša Panič, dne 29. marec 2012
 • Binomsko drevo
  Predstavitev podatkovne strukture binomsko drevo
  Ustvaril Nikola Stojanović, dne 18. maj 2012
 • Bisekcija
  Generični tipi v C#.
  Ustvaril Sandi Hrvačanin, dne 19. februar 2014
 • Branje grafa
  Kako določiti enačbo, če imamo podan graf?
  Ustvaril Nina Setar, dne 13. december 2014
 • Bresenhamov algoritem za risanje črt
  Algoritem določi katere točke v n-dimenzijonalni rasterski mreži, naj bodo narisane, tako da sestavlja…
  Ustvaril Darja Celcer, dne 02. junij 2013
 • Bresenhamov algoritem za risanje črt
  Predstavitev Bresenhamovega algoritma za risanje črt.
  Ustvaril Marko Dolenc, dne 11. januar 2014
 • BYOB
  Predstavitev programskega jezika.
  Ustvaril Tilen Suša, dne 20. maj 2013
 • BYOB
  Predstavitev programskega jezika BYOB
  Ustvaril Polona Petrač, dne 20. junij 2013
 • BYOB
  Predstavitev programa BYOB
  Ustvaril Gašper Bohinc, dne 04. avgust 2013
 • BYOB - Build Your Own Block
  Opis programskega jezika Byob.
  Ustvaril Melita Potocnik, dne 28. avgust 2013
 • BYOB-seminarska naloga
  Predstavitev programskega jezika
  Ustvaril Matjaž Mlekuž, dne 30. avgust 2013
 • C# - aplikacije z menuji
  Prikaz ustvarjanja aplikacij z menuji s pomočjo programskega jezika C#.
  Ustvaril Petra Adamič, dne 04. januar 2013
 • C# - Kvadrati
  Opis programa Kvadrati v C#
  Ustvaril Petra Adamič, dne 16. maj 2013
 • C# : Delegati in dogodki
  Uporaba delegatov in dogodkov v programskem jeziku c#.
  Ustvaril Žan Kavčič, dne 27. september 2014
 • C#: Fibonacci
  Razlaga in rešitev naloge.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 09. februar 2014
 • C#: Iskanje k-tega najmanjšega
  Razlaga in rešitev naloge.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 09. februar 2014
 • C#: Izbriši prazne datoteke
  Rešitev in razlaga naloge.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 09. februar 2014
 • C#: Obrni poročilo
  Razlaga in rešitev naloge Obrni poročilo
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 09. februar 2014
 • C#: Permutacija
  Razlaga in rešitev naloge.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 09. februar 2014
 • Calques 3D
  Predstavitev matematičnega orodja
  Ustvaril Gašper Bohinc, dne 19. februar 2013
 • CaRMetal
  Predstavitev matematičnega orodja
  Ustvaril Tilen Suša, dne 28. januar 2013
 • Čebelji pridelki
  S pridnim delom se marsikaj doseže
  Ustvaril Klementina Perko, dne 02. avgust 2012
 • Čete
  Izmenično prepisovanje čet iz ene datoteke na dve datoteki
  Ustvaril David Bukovšek, dne 29. december 2013
 • Citati - konzolna aplikacija
  Prikaz testiranje rešitve v konzolni aplikaciji.
  Ustvaril Ana Rot, dne 01. april 2012
 • Človek ne jezi se
  Igra Človek ne jezi se, izdelana v programskem jeziku C#.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 16. februar 2013
 • Comb sort - urejanje s česanjem
  Gradivo opisuje algoritem urejanja Comb sort (urejanje s česanjem), ki je podoben urejanju z mehurčki,…
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 24. februar 2012
 • Dan odprtih vrat
  dan odprtih vrat
  Ustvaril Mojca Gazič, dne 27. november 2012
 • Datoteke
  Rešitev naloge iz vaj pri predmetu Programiranje 2
  Ustvaril Sanja Milasinovic, dne 09. junij 2014
 • Datoteke
  Iz datoteke navodil ustvari novo tekstovno datoteko.
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 06. april 2013
 • Delaunayeva triangulacija
  Splošni pregled Delaunayeve triangulacije in opis algoritmov.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 27. marec 2013
 • Deljivost naravnih in celih števil
  O deljivosti naravnih in celih števil.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 13. november 2014
 • Delo z datotekami in imeniki
  Osnove dela z datotekami in imeniki v programskem jezikui C#
  Ustvaril Polona Petrač, dne 15. februar 2014
 • Delo z datotekami in rekurzija
  Metoda, ki prešteje datoteke v izbrani mapi ter metoda, ki vrne največjo datoteko in njeno velikost v …
  Ustvaril David Bukovšek, dne 29. december 2013
 • Delo z datumi in časi v C#
  Predstavitev dela z datumi in časi v c#.
  Ustvaril Tjaša Panič, dne 13. december 2011
 • Delo z orodji
  Delovanje klanca, vzvoda in pritrjenega ter gibljivega škripca.
  Ustvaril Gvido Hauptman, dne 13. junij 2012
 • Delovanje operacij po komponentah vektorja oz. matrike (Matlab)
  Običajno množenje, deljenje, potenciranje in množenje, deljenje, potenciranje po komponentah vektorja …
  Ustvaril Maja Kapitler, dne 14. februar 2012
 • Demo content
  demo content
  Ustvaril Boris Horvat, dne 29. maj 2012
 • Denarnica
  Konstrukcija razreda Denarnica in reševanje nalog s pomočjo tega razreda
  Ustvaril Nina Jug, dne 05. marec 2012
 • Denarnica
  8. naloga iz drugega sklopa nalog pri seminarski nalogi pri predmetu programiranje 3
  Ustvaril Urska Pikl, dne 23. marec 2013
 • Diagonale in koti v večkotniku
  Število diagonal iz enega oglišča večkotnika in število vseh diagonal v večkotniku, vsota notranjih ko…
  Ustvaril Vlado Štribl, dne 06. junij 2012
 • Dijkstrin algoritem - predstavitev s primerom
  Predstavitev Dijkstrinovega algoritma z primerom
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 01. oktober 2013
 • Dijkstrin algoritem-najkrajša pot v omrežju
  Gradivo razlaga koncept in uporabo Dijkstrinega algoritma za iskanje najkrajše poti v grafu povezanih …
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 04. junij 2013
 • Dijkstrov algoritem
  najkrajša pot
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 27. maj 2013
 • Dijkstrov algoritem
  Algoritem za iskanje najkrajših poti
  Ustvaril Klemen Kovačič, dne 29. februar 2016
 • Dijkstrov algoritem - naloga
  prikazati Dijkstrov algoritem za reševanje najkrajših poti na primeru
  Ustvaril Petra Adamič, dne 24. julij 2013
 • DocX
  Uporaba DocX knjižnice in urejanje besedil v tekstovni datoteki preko programa v jeziku C# (Visual Studio).
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 03. april 2013
 • Dodatne naloge (Podatkovne baze)
  Postopek reševanja nalog s spletne strani SQLZOO-ja
  Ustvaril Mojca Šuštaršič, dne 26. avgust 2013
 • Dodatne naloge - Podatkovne baze
  potek reševanja nalog
  Ustvaril Maja Ban, dne 18. avgust 2013
 • Določeni integral
  Teorija določenega integrala.
  Ustvaril Tilen Suša, dne 07. november 2013
 • Določeni integral - lastnosti in uporaba
  Določeni integral - lastnosti in uporaba
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 13. februar 2015
 • Dr. Franc vitez Močnik
  Naloge iz Močnikovih računic za ljudske šole
  Ustvaril Katja Prezelj, dne 02. september 2014
 • Drsenje!
  Napisali bomo program, ki omogoča figuri, da gladko drsi iz ene točke v drugo.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Drugo gradivo
  test
  Ustvaril Administrator, dne 12. december 2011
 • DVOJIŠKO DREVO
  Neprazno dvojisko drevo je urejeno drevo, v katerem imajo vozlišča stopnjo dva. Izjemo so prazna dvoj…
  Ustvaril Darja Celcer, dne 30. avgust 2013
 • Elementarne funkcije: sinus, kosinus
  Premiki sinusne/kosinusne funkcije
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 15. december 2014
 • Elementarne funkcije: uvod
  Filmček in aplikacija za uvod v elementarne funkcije
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 15. december 2014
 • Enostavna interaktivna aplikacija
  Predstavitev spletnega programiranja na primeru ToDo aplikacije
  Ustvaril Sandi Hrvačanin, dne 01. september 2014
 • Euler Math Toolbox
  Predstavitev orodja Euler Math Toolbox
  Ustvaril Urska Pikl, dne 12. februar 2012
 • Eulerjeva premica
  Predstavitev, kako lahko v GeoGebri narišemo Eulerjevo premico.
  Ustvaril Tjaša Rugelj, dne 17. februar 2012
 • EXCEL - funkcija HLOOKUP
  Prikaz uporabe funkcije HLOOKUP.
  Ustvaril Tjaša Rugelj, dne 18. februar 2012
 • EXCEL - funkcija VLOOKUP
  Prikaz uporabe funkcije vlookup.
  Ustvaril Tjaša Rugelj, dne 18. februar 2012
 • Excel - MID
  Predstavila bom ukaz MID v Excelu.
  Ustvaril Ana Rot, dne 30. januar 2012
 • Excel - opisna statistika
  Uporaba programa Microsoft Excel za reševanje nalog opisne statistike
  Ustvaril Rado Klemencic, dne 20. avgust 2012
 • Excel IMPRODUCT
  Predstavitev ukaza IMPRODUCT v programu Microsoft Excel
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 07. marec 2012
 • FAQ
  Pogosta vprašanja
  Ustvaril Rado Klemencic, dne 21. avgust 2012
 • FAQ - Octave - Povečevanje, zmanjševanje
  Najpogosteje zastavljena vprašanja. Več o tem kako se povečuje in in zmanjšuje vrednosti.
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 16. februar 2012
 • Fibonaccijeva kopica
  Predstavitev Fibonaccijeve kopice
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 03. april 2012
 • Film - iskanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev v Maximi
  Iskanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev v Maximi.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 06. marec 2012
 • Film - razvoj v Fourierovo vrsto
  Razvoj v Fourierovo vrsto.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 06. marec 2012
 • Film - razvoj v Taylorjevo vrsto dveh spremenljivk
  Razvoj v Taylorjevo vrsto dveh spremenljivk.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 06. marec 2012
 • Film - reševanje sistema enačb v Maximi
  Reševanje linearnega sistema enačb v Maximi.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 06. marec 2012
 • Floyd Warshallov algoritem s primerom
  Predstavitev Floyd Warshallovega algortima
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 16. oktober 2013
 • Floyd-Warshallov algoritem
  Kako poiskati najkrajše poti med vsemi pari točk omrežja (grafa), časovna zahtevnost iskanja, primerja…
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 30. junij 2013
 • Ford Fulkersonov algoritem za problem maksimalnega pretoka
  Algoritem temelji na povečujočih poteh, ki so definirane kot poti od s do t v pridruženem grafu, po ka…
  Ustvaril Darja Celcer, dne 08. junij 2015
 • FreeMat
  Predstavitev programa za numerično računanje in matematično modeliranje
  Ustvaril David Bukovšek, dne 24. februar 2013
 • Funkcija TRANSPOSE
  Opis funkcije v programu Matlab
  Ustvaril Anita Juršič, dne 22. maj 2012
 • Funkcije
  Osnove, lastnosti
  Ustvaril Nina Setar, dne 14. november 2014
 • Funkcije
  Teorija funkcij
  Ustvaril Rok Bavec, dne 31. oktober 2013
 • Funkcije
  Osnove in lastnosti funkcij
  Ustvaril Rok Bavec, dne 07. januar 2014
 • Funkcije
  Elementarne funkcije
  Ustvaril Rok Bavec, dne 07. januar 2014
 • Funkcije
  Limita in zveznost funkcije
  Ustvaril Rok Bavec, dne 07. januar 2014
 • Funkcije
  Rešene naloge
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 10. januar 2014
 • Gale-Shapleyjev algoritem za problem trdnih zakonov
  Problem trdnih zakonov: imamo enako število fantov in deklet. Razporedimo jih v pare tako, da ne obsta…
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 30. december 2014
 • GCD v Geogebri 4
  iskanje največjega skupnega delitelja
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Generični podatkovni tipi v C#
  Opisani so generični podatkovni tipi v programskem jeziku C#.
  Ustvaril Anita Kolaržik, dne 18. februar 2014
 • Generiranje vseh permutacij
  Kako na različne načine zgenerirati vse permutacije danega seznama
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 21. marec 2013
 • Geogebra - matrike
  Kako v Geogebri naredimo matrike s pomočjo tabele.
  Ustvaril Ana Rot, dne 10. februar 2012
 • GeoGebra - stožnice
  Predstavitev Dela GeoGebre, s katerim konstruiramo stožnice.
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 07. januar 2014
 • GeoGebra 3D
  Predstavitev orodja GeoGebre 3D.
  Ustvaril Mateja Makše, dne 02. marec 2014
 • GeoGebra ukaz- prevojna točka
  opis funkcije prevojna točka
  Ustvaril Suzana Nagode, dne 26. februar 2012
 • Geogebra-ukaz Dolžina
  Predstavitev ukaza Dolžina iz programa Geogebra
  Ustvaril Eva Janša, dne 22. februar 2012
 • GEOGEBRA-Zapis v tabelo
  Predstavitev ukaza Zapis v tabelo
  Ustvaril Nastja Grubar, dne 22. maj 2012
 • GeoGebraScript
  Scripting in Geogebra
  Ustvaril Daniel Jevremović, dne 23. januar 2014
 • Geometry Explorer
  Predstavitev programa Geometry Explorer.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 05. januar 2014
 • Geometry Expressions
  Program
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 17. februar 2013
 • GEONExT
  GEONExT je matematični program, s katerim si pomagamo risati geometrijske like ali reševati druge mate…
  Ustvaril Saša Huber, dne 02. februar 2012
 • GEUP 4
  Orodje za reševanje matematičnih problemov
  Ustvaril Polona Petrač, dne 19. februar 2012
 • GEUP 5 in GEUP 3D 2
  matematični program
  Ustvaril Amra Pandžić, dne 21. maj 2013
 • GNUPLOT-Program za risanje grafov
  Predstavitev programa GNUPLOT
  Ustvaril Nastja Grubar, dne 24. maj 2012
 • GOLF2 (Vaje - ponovitev(datoteke))
  Rešitev naloge, ki smo jo reševali na vajah.
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 13. februar 2014
 • gradnja optimalnega iskalnega drevesa
  predstavitev algoritme za gradnjo optimalnega iskalnega drevesa
  Ustvaril Suzana Nagode, dne 14. maj 2013
 • Graf - podatkovna struktura
  Opis podatkovne strukture - graf
  Ustvaril Tatjana Povše, dne 22. februar 2013
 • Grafi funkcij
  Oglejmo si par grafov
  Ustvaril Mihael Pozderec, dne 23. april 2013
 • Grafi in omrežja, Python
  Predstavitev podatkovne sturkture graf s pomočjo slovarja in razreda v Pythonu
  Ustvaril Nina Setar, dne 10. marec 2017
 • GUI za prikaz delovanja podatkovne strukture sklad
  grafični vmesnik, ki prikazuje delovanje podatkovne strukture sklad
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 24. junij 2013
 • GUI za prikaz delovanja podatkovne strukture sklad- Rešene naloge
  Rešene naloge
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 25. junij 2013
 • Gumb presenečenja!
  Napisali bomo program, ki nam ob kliku na poljubno figuro spremeni barvo figure in predvaja zvok.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Hišnik
  Predstavitev aplikacije Hišnik
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 26. marec 2013
 • Hišnik predstavitev
  Predstavitev projektnega dela in aplikacije
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 29. marec 2013
 • Hitro množenje celih števil
  Prikazane so različne metode, algoritmi za hitro množenje celih števil.
  Ustvaril Sabina Šket, dne 29. maj 2013
 • Hitro množenje celih števil
  Razni algoritmi za množenje celih števil
  Ustvaril Tomaz Prezelj, dne 27. november 2012
 • Hrana in prehrana
  Gradiva o hrani in prehrani
  Ustvaril Sašo Hovnik, dne 16. december 2014
 • Hrana in prehrana
  Gradiva za predmet GOSPODINJSTVO
  Ustvaril Os Starse, dne 16. december 2014
 • Hrana in prehrana
  Gradivo o hrani in prehrani
  Ustvaril Os Starse, dne 16. december 2014
 • Huffmanovo kodiranje
  Podrobna razlaga Huffmanovega kodiranja
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 08. januar 2014
 • Huffmanovo kodiranje
  učinkovit način stiskanja podatkov
  Ustvaril Urska Pikl, dne 13. april 2013
 • Huffmanovo kodiranje - predstavitev s primerom
  Predstavitev Huffmanovega kodiranja
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 16. oktober 2013
 • Iglavci
  Pregled nekaterih iglavcev
  Ustvaril Sašo Hovnik, dne 01. oktober 2012
 • Igra križci in krožci
  Programiranje grafične igrice križci in krožci bodisi za dva igralca bodisi za enega igralca proti rač…
  Ustvaril Matic Pogladič, dne 27. marec 2013
 • Igra Poplava
  Ideja in razlaga programa za igro poplava v programskem jeziku C#.
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 04. junij 2013
 • Igra štiri v vrsto
  Grafični uporabniški vmesnik, kjer dva igralca igrata štiri v vrsto.
  Ustvaril Matic Pogladič, dne 27. marec 2013
 • Igralna kocka
  Simulacija igralne kocke.
  Ustvaril Aleš Brelih, dne 17. junij 2013
 • Igralna kocka
  Program, ki simulira met igralne kocke.
  Ustvaril Nina Jug, dne 06. marec 2012
 • Igralna kocka
  Rešitve in razlaga naloge v sklopu seminarske naloge pri predmetu Programiranje 3 na FMF.
  Ustvaril Eva Janša, dne 30. marec 2013
 • Igrica v programskem jeziku BYOB (Build Your Own Block)
  Opis programskega jezika BYOB in opis igrice v tem jeziku
  Ustvaril Melita Potocnik, dne 28. avgust 2013
 • Informacijski sistem za izposojo koles
  Informacijski sistem z grafičnim umesnikom za pomoč trgovcu, ki izposoja kolesa.
  Ustvaril Anja Knez, dne 26. februar 2013
 • Integrali
  Rešene naloge
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 09. januar 2014
 • Interaktivni vrtinec!
  Napisali bomo program, da s premikanjem miške vrtinčimo sliko.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Iskalni algoritem A*
  Algoritem A* je razširitev dijkstrovega algoritma in se uporablja za iskanje najkrajših poti v grafu. …
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 01. julij 2013
 • Iskanje dveh najbližjih točk v ravnini
  Predstavitev problema za iskanje dveh najbližjih točk v ravnini
  Ustvaril Petra Adamič, dne 07. junij 2013
 • Iskanje dveh najbližjih točk v ravnini (predstavitev)
  iskanje dveh najbližjih točk v ravnini
  Ustvaril Petra Adamič, dne 10. april 2013
 • Iskanje k-tega v tabeli
  Iskanje k-tega največjega elementa v tabeli z metodo hitrega iskanja.
  Ustvaril David Bukovšek, dne 29. december 2013
 • Iskanje najbližjega para točk
  Imamo množico točk v ravnini in želimo poiskati najbližji točki.
  Ustvaril Anja Misja, dne 07. december 2014
 • Iskanje najbližjih točk v ravnini
  V ravnini imamo danih n točk. Radi bi poiskali najbližji par med njimi.
  Ustvaril Vladimir Perko, dne 14. marec 2017
 • Iskanje po sliki z metodo Monte Carlo
  Hitra obdelava slike v MATLAB
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 20. februar 2012
 • Izbrani algoritmi v računalništvu
  Prikaz uporabe algoritma Dijkstra, Urejanje s kopico, Optimalno množenje matrik, Problem trgovskega po…
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 04. junij 2013
 • Izdelava Igre 15
  V tej temi se bom potrudil čimbolje prikazati idejo izdelave enostavne igrice, pri kateri urejamo 15 k…
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 05. januar 2013
 • Izjeme v C#
  Dopolnitev gradiva Nine Jug
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 06. julij 2013
 • Izjeme v C#
  Obravnava in sprožitev izjem v programskem jeziku C#.
  Ustvaril Nina Jug, dne 18. marec 2012
 • Izjeme v C# (naloge in kviz)
  Primeri nalog uporabe izjem in preverjanje znanja s kvizom.
  Ustvaril Nina Jug, dne 29. marec 2012
 • Izpis mape
  Rekurzivna metoda, ki izpiše datoteke v izbrani mapi in njenih podmapah. Datoteke v podmapah izpiše z zamikom.
  Ustvaril David Bukovšek, dne 29. december 2013
 • Izračun znamenitih točk trikotnika
  Izračun znamenitih točk trikotnika v MATLAB
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 04. januar 2012
 • IZRAČUNAJ VSOTO 1 (Vaje-ponovitev(rekurzija))
  Rešitev naloge, ki smo jo reševali na vajah.
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 12. februar 2014
 • Izrazi
  Aritmetika izrazov
  Ustvaril Alen Orbanić, dne 23. april 2013
 • izrazi
  naloge z izrazi
  Ustvaril Larisa Rutar, dne 23. april 2013
 • Izrazi
  poskus
  Ustvaril Ana Hriberšek, dne 23. april 2013
 • IZRAZI - kviz
  Preizkusi svoje znanje o izrazih.
  Ustvaril Tjaša Rugelj, dne 11. december 2014
 • Izvajanje kontrol podatkov (data validation)
  Na prosojnicah je opisan proces izvajanja kontrol podatkov na splošno in v programskem jeziku C#.
  Ustvaril Anja Žežlin, dne 27. avgust 2014
 • Je število praštevilo?
  Predstavila bom nekaj algoritmov za preverjanje, ali je število praštevilo
  Ustvaril Suzana Nagode, dne 08. maj 2013
 • Johnsonov algoritem
  opis algoritma
  Ustvaril Nina Setar, dne 08. april 2015
 • JOHNSONOV ALGORITEM
  ISKANJE NAJKRAJŠIH POTI MED VSEMI PARI VOZLIŠČ
  Ustvaril Nina Otoničar, dne 10. junij 2015
 • Kako napolniti enako celico na več listih hkrati?
  Opisali bomo postopek, kako na večih listih hkrati vnesemo neko vsebino, vrednost, ali pa le oblikujem…
  Ustvaril Saša Huber, dne 01. februar 2012
 • Kako narišemo Napoleonov trikotnik v GeoGebri?
  Prikaz kako narisati Napoleonov trikotnik.
  Ustvaril Anita Juršič, dne 03. marec 2012
 • Kako v Excel vstaviti zaslonsko sliko?
  Opis vstavljanja zaslonske slike v Excel
  Ustvaril Polona Petrač, dne 28. maj 2012
 • Kako v Excelu enostavno kopirati formulo v naslednje vrstice
  Prikaz hitrega in enostavnega načina kopiranja formule v ostale vrstice.
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 26. februar 2012
 • Kako v Excelu izračunamo vsoto in produkt števil?
  Računanje vsote in produkta
  Ustvaril Nastja Grubar, dne 22. maj 2012
 • Kako v Excelu nastavimo glavo in nogo?
  Najpogosteje zastavljeno vprašanje, o tem kako dokumentu nastavimo glavo in nogo.
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 16. februar 2012
 • Kako v Excelu polnimo izbrane celice z želeno vrednostjo?
  Polnjenje celic z isto vrednostjo.
  Ustvaril Katja Bizjak, dne 17. februar 2012
 • Kako v Excelu skrijemo oz. odkrijemo stolpec oz. vrstico?
  Najpogosteje zastavljena vprašanja, o tem kako Excelovem dokumentu skrijemo, odkrijemo vrstico oz. stolpec
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 16. februar 2012
 • Kako v Excelu uredimo seznam po abecednem redu ali po drugih lastnostih?
  Predstavitev urejanja seznama v programu Excel. Urejamo lahko po abecedi ali pa po drugih lastnostih.
  Ustvaril Eva Janša, dne 29. februar 2012
 • Kako v Excelu vrednosti obarvamo, ki so manjše od določene vrednosti?
  Prikazali bomo, kako obarvamo vrednosti, ki so naprimer manjše od 50.
  Ustvaril Saša Huber, dne 01. februar 2012
 • Kako v Excelu vstavimo diagram oziroma organigram?
  Diagrami in organigrami so zelo koristni za organiziranje. V Excelu lahko z njimi upravljamo na zelo p…
  Ustvaril Maja Dolinar, dne 13. februar 2012
 • Kako v GeoGebri izvozimo dinamični delavni list kot spletno stran?
  Najpogosteje zastavljeno vprašanje, o tem kako v Geogebri izvozimo delavni list kot spletno stran.
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 16. februar 2012
 • Kako v GeoGebri narišemo polinom?
  opisan postopek za izris polinoma v GeoGebri
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 16. februar 2012
 • Kako v GeoGebri narišemo pravokotni trikotnik?
  konstrukcija pravokotnega trikotnika v GeoGebri
  Ustvaril Suzana Nagode, dne 26. februar 2012
 • Kako v GeoGebri odpremo aplet, ki se nahaja na spletu?
  Najpogosteje zastavljeno vprašanje, o tem kako v Geogebri odpremo aplet, ki se nahaja na spletu.
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 16. februar 2012
 • Kako v GeoGebri pokažemo Pitagorov izrek z drsniki?
  Ideja dokaza pitagorovega izreka.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 27. februar 2012
 • Kako v GeoGebri razveljavimo skonstruirano
  Pomoč pri brisanju (razveljavljanju) v GeoGebri
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 20. maj 2012
 • Kako v Matlabu merimo časovno zahtevnost funkcije?
  merjenje časovne zahtevnosti v MATLAB-u, rom2011
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Kako v Matlabu predstavimo polinom in kakšne so operacije z njim?
  Razlaga sestavljanja polinomov v Matlabu, uporaba funkcije polyval.
  Ustvaril Anja Dulmin, dne 04. februar 2012
 • Kako v MatLabu rešimo sistem nelinearnih enačb?
  Pogosto vprašanje - MatLab
  Ustvaril Anita Pandžić, dne 19. maj 2012
 • Kako v Matlabu ustvarimo Hilbertovo matriko?
  Prikaz ustvarjanja Hilbertove matrike v Matlabu
  Ustvaril Tomaž Dolenc, dne 13. februar 2012
 • Kako zaklenemo celice v MS Excelu
  Kako zaščititi dokument v Excelu pred spreminjanjem
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 14. marec 2012
 • Karatsubin algoritem za množenje dolgih celih števil
  Karatsubin algoritem nam zmnoži dve celi števili in sicer na drugačen način kot smo se ga učili v osno…
  Ustvaril Tjaša Rugelj, dne 20. januar 2014
 • Karatsubino množenje - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma Karatsubino množenje.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 15. maj 2014
 • Kargerjev algoritem
  Algoritem za računanje minimalnega reza na povezanem grafu
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 07. januar 2015
 • Katere funkcije na nizih poznamo v Matlabu?
  Spoznali bomo funkcije na nizih v programu Malab.
  Ustvaril Saša Huber, dne 18. februar 2012
 • Katere ničle najde algoritem bisekcija?
  Iskanje ničel z bisekcijo
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 31. julij 2013
 • Katere oznake napak v formulah poznamo v Excelu?
  Spoznali bomo napake v formulah v Excelu. Napake se zgodijo, če nepravilno vnesemo formulo, ali ima vr…
  Ustvaril Saša Huber, dne 18. februar 2012
 • Katero žito
  O žitih
  Ustvaril Os Starse, dne 16. december 2014
 • Kig (software)
  Opis novega orodja
  Ustvaril Katarina Turk, dne 07. maj 2013
 • Knjižnica NumPy
  NumPy je brezplačna razširitev pythonove knjižne, ki nam omogoča, da pospešimo določene matematične al…
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 26. januar 2013
 • Knuth-Morris-Prattov algoritem
  Predstavitev Knuth–Morris–Prattovega algoritma in Funkcije neuspeha
  Ustvaril Anja Knez, dne 19. december 2013
 • Koliko poznam Python?
  Kviz o poznavanju programskega jezika Python
  Ustvaril Klemen Kovačič, dne 09. november 2015
 • Koliko poznam Scratch?
  Kviz o poznavanju Scratcha
  Ustvaril Klemen Kovačič, dne 29. oktober 2015
 • Kolo (razred kolo v programskem jeziku C#)
  Razlaga funkcij v razredu Kolo.
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 30. maj 2013
 • Kolo - razredna aplikacija
  V okolju Microsoft visual studio C# napišem razred Kolo.
  Ustvaril Ana Rot, dne 03. april 2012
 • Kongruentna metoda naključnih števil
  Opis metode za pridobivanje naključnih števil.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 31. marec 2012
 • Konveksna ogrinjača - Grahamov pregled
  Predstavitev algoritma in uporaba na primerih.
  Ustvaril Nina Jug, dne 25. februar 2012
 • Konveksna ogrinjača - Jarvisov obhod
  Razlaga algoritma Jarvisov obhod in prikaz postopka le-tega na primerih.
  Ustvaril Saša Udir, dne 29. februar 2012
 • Konveksna ovojnica
  Algoritmi za iskanje konveksne ovojnice
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 04. maj 2013
 • Konveksna ovojnica (Grahamov algoritem)
  Konveksna ovojnica (Grahamov algoritem)
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 27. november 2013
 • Konveksna ovojnica - naloga
  Na primeru pokazati reševanje problema konveksna ovojnica
  Ustvaril Petra Adamič, dne 26. julij 2013
 • Konveksna ovojnica - posnetek
  V prosojnici je posnetek ponazoritve algoritma Grahamov pregled.
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 14. maj 2013
 • Konveksna ovojnica - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma Grahamov pregled za določanje konveksne ovojnice.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 14. april 2014
 • KORENSKO DREVO
  Predstavitev podatkovne strukture korensko drevo
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 29. maj 2013
 • Kosarajujev algoritem
  Algoritem, ki opisuje močno povezane komponente.
  Ustvaril Anita Juršič, dne 14. junij 2015
 • Kotne funkcije in vektorji
  Vse o kotnih funkcijah in vektorjih.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 03. december 2014
 • Kratek kviz iz spremenljivk in zank
  Kviz iz osnov programiranja
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 15. avgust 2014
 • Kratka ponovitev 1. letnika
  Kratka ponovitev 1. letnika.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 10. marec 2015
 • Kratka ponovitev 2. letnika
  Kratka ponovitev 2. letnika
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 08. januar 2015
 • Kratka ponovitev 3. letnika
  Kratka ponovitev 3. letnika.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 12. februar 2015
 • Kratka ponovitev 4. letnika
  Kratka vsebina zaporedja, kombinatorija, verjetnostni račun
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 11. februar 2015
 • Kratka vsebina funkcije, kompleksnih, eksponentne
  Kratek opis funkcije
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 10. januar 2015
 • Kratka vsebina realnih števil in linearne funkcije
  Kratka vsebina realnih števil in linearne funkcije
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 13. december 2014
 • Kriptografija
  V tem gradivu bodo predstavljeni simetrični in asimetrični algoritmi za enkripcijo podatkov.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 14. marec 2013
 • Križ kraž
  Preberi tri besede in jih izpiši tako, kot bi se lahko sekale v križanki.
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 12. januar 2013
 • Križ-kraž (križanje treh besed)
  Razlaga algoritma, kako ugotoviti, če se tri dane besede sekajo ali ne in kako izpisati rešitev, če se sekajo.
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 25. maj 2013
 • Križci in krožci
  Razlaga igre križci in krožci, sprogramirane v jeziku C#.
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 03. junij 2013
 • Križci in krožci
  Programiranje enostavne igrice križci in krožci v programskem jeziku C#.
  Ustvaril David Bukovšek, dne 12. januar 2014
 • Kuhajmo z odvodi
  Recept za brownije, kjer količino sestavin predstavimo z odvodi
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 16. februar 2015
 • Kvadrat
  Naloga o sestavljanju razreda Kvadrat.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 15. februar 2013
 • Kvadrat
  Rešitve in razlaga naloge v sklopu seminarske naloge pri predmetu Programiranje 3 na FMF.
  Ustvaril Eva Janša, dne 30. marec 2013
 • Kvadrati
  rešitev naloge v programu c#
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 21. junij 2013
 • L'Hôpitalovo pravilo
  Pravilo za računanje limit funkcij z nedoločenimi izrazi s pomočjo odvodov.
  Ustvaril Nina Setar, dne 11. januar 2015
 • Lena veverica
  Glede na porazdelitev orehov po drevesih in št. orehov, ki bi jih veverica rada pojedla, je potrebno n…
  Ustvaril Tjaša Dragar, dne 03. marec 2012
 • Letalo
  gradnja razredov v C#
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. junij 2013
 • leva in desna limita
  slika, kako razbrati levo in desno limito
  Ustvaril Nina Setar, dne 12. januar 2015
 • Levenshteinova razdalja
  Predstavitev algoritma o Levenshteinovi razdalji.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 21. september 2013
 • Limite: pravilo vsote, razlike, produkta in kvocienta
  4 pravila za lažje računanje limit
  Ustvaril Nina Setar, dne 11. januar 2015
 • Linearna funkcija
  Vsebuje snov linearne funkcije - koordinatni sistem, razdalja, obseg ...
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 12. november 2014
 • Linearno programiranje in simpleksna metoda
  Splošni linearni program, linearni program v standardni obliki, simpleksna metoda, dvofazna simpleksna…
  Ustvaril Nastja Bastjančič, dne 06. marec 2012
 • LINQ
  Uporaba LINQ v C#
  Ustvaril Tomaž Dolenc, dne 05. januar 2014
 • LINQ in C#
  Pogledali si bomo, kaj LINQ sploh je, kako ga lahko zelo praktično uporabljamo pri poizvedovanju določ…
  Ustvaril Suzana Nagode, dne 18. februar 2013
 • Live Geometry
  Live Geometry je izobraževalno orodje za učenje geometrije in lažje predstavljanje gradnje likov ter p…
  Ustvaril Tjaša Rugelj, dne 01. februar 2012
 • Madžarska metoda
  Opis algoritma pri predmetu Računalništvo 1
  Ustvaril inge sajn, dne 12. december 2014
 • Maple
  Predstavitev računalniškega orodja Maple.
  Ustvaril Gregor Cerinšek, dne 04. marec 2014
 • Matematična naloga N1
  Odvajanje polinoma. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011.
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Matematična naloga N2
  ploščina med funkcijo in absciso na danem intervalu
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Matematična naloga N3
  Ekstremi in ničle funkcije Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011.
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Matematična naloga N4
  vektorji, mešani produkt Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Matematična naloga N5
  odvod funkcije, smerni koeficient tangente. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Matematična naloga N6
  ploščina kroga, ploščina kvadrata. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Matematična naloga N7
  sistem dveh enačb z dvemi neznankami. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Matematična naloga N8
  kvadratna interpolacija. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Math Algebra Solver Calculator
  Predstavitev matematičnega orodja - aplikacija za operacijske sisteme Android
  Ustvaril Melita Potocnik, dne 15. maj 2013
 • Math Mechanixs
  Matematično orodje
  Ustvaril Aleš Brelih, dne 18. maj 2013
 • Mathcad Prime 1.0
  Predstavitev programa Mathcad Prime 1.0
  Ustvaril Anja Knez, dne 29. februar 2012
 • MatheAss
  Kratka predstavitev priročnega matematičnega programa
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 06. marec 2012
 • Mathematica - paket Combinatorica (predstavitev)
  predstavitev seminarske naloge pri ROM
  Ustvaril Anita Pandžić, dne 05. junij 2012
 • Mathics
  Predstavitev računalniškega orodja Mathics.
  Ustvaril Gregor Cerinšek, dne 25. februar 2014
 • Mathway
  Predstavitev in uporaba spletne strani Mathway
  Ustvaril Sara Kužnik, dne 20. januar 2014
 • MatLab - Ukaz clock() in datestr()
  Opis ukaza clock() in ukaza datestr() v MatLab programu
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 20. maj 2012
 • Matlab-ANY, ALL
  Predstavitev ukaza ANY in ALL
  Ustvaril Nastja Grubar, dne 22. maj 2012
 • Matlab-DISP
  Predstavitev ukaza DISP
  Ustvaril Nastja Grubar, dne 22. maj 2012
 • matrika - razred Matrika
  Naloge pri predmetu Programiranje 2.
  Ustvaril Saša Huber, dne 24. januar 2014
 • Matrike v GeoGebri
  Predstavljeno je delo z matrikami v programu GeoGebra, tj. definiranje matrik, računanje z njimi, delo…
  Ustvaril Urška Matjašec, dne 10. marec 2014
 • Matura, spomladanski rok 2013
  Rešitve nalog iz mature 2013.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 10. marec 2015
 • Matura, spomladanski rok 2014
  Rešitve in postopki reševanja za spomladanski rok mature 2014.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 13. februar 2015
 • Maturitetna pola pomlad2013 VR, naloge 1, 3, 5 in 6
  Rešitve 1., 3., 5. in 6. naloge iz maturitetne pole 8.6.2013 višja raven.
  Ustvaril Gregor Cerinšek, dne 13. marec 2014
 • Maturitetne naloge
  Reševanje maturitetnih nalog s programoma GeoGebra in Precise Calculator
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 11. februar 2013
 • Maxima - matrike in grafi
  Predstavitev dela seminarske naloge
  Ustvaril Saša Žgavec, dne 11. januar 2014
 • Mehurčno urejanje
  Predstavljen je eden izmed mnogih algoritmov za urejanje. Mehurčno urejanje, ki ga imenujejo tudi nava…
  Ustvaril Matic, dne 02. februar 2014
 • Metoda Monte Carlo
  Integracija in obdelava slike
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 13. februar 2012
 • Metrična geometrija v prostoru
  Vse o geometrijskih telesih.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 12. februar 2015
 • Metrična geometrija v ravnini
  Vse o obsegih in ploščinah različnih likov.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 12. februar 2015
 • Microsoftov matematični dodatek za Word in OneNote
  Predstavitev funkcij matematičnega dodatka in primer reševanja nalog
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 17. februar 2012
 • Min-Max
  Rekurzivna metoda, ki hkrati poišče največji in najmanjši element v dani tabeli števil.
  Ustvaril Sandi Hrvačanin, dne 18. februar 2014
 • Minimalno vpeto drevo
  Kruskalov algoritem iskanja MVD - minimalno vpetega drevesa v uporabi za iskanje najcenejše omrežne na…
  Ustvaril Tatjana Povše, dne 18. september 2012
 • Minimalno vpeto drevo
  Katera minimalna vpeta drevesa poznamo.
  Ustvaril Marina Pijetlovic, dne 21. avgust 2013
 • Minimalno vpeto drevo v ravnini (Evklidsko minimalno vpeto drevo)
  Evklidsko minimalno vpeto drevo je minimalno vpeto drevo z n točkami v ravnini, kjer je teža povezave …
  Ustvaril Martina Nemec, dne 29. januar 2013
 • Modularna aritmetika
  Modularna aritmetika prikazana preko primerov. Seštevanje, moženje, deljenjenje, največji skupni deljitelj.
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 14. december 2013
 • Moje prvo gradivo
  Moje prvo gradivo
  Ustvaril Miha Blokar, dne 28. januar 2013
 • Monte Carlo drevesno iskanje
  Na podlagi naključnega jemanja vzorcev iz prostora odločitev zgradi iskalno drevo, ki pomaga pri odloč…
  Ustvaril Matic Černač, dne 15. januar 2015
 • Monte Carlo integracija MATLAB
  Računanje določenega integrala
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 13. februar 2012
 • Motorji, stikala, senzorji in še kaj ...
  Navodila za vezavo motorjev, stikal in senzorjev na robotu
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 07. avgust 2014
 • Najbližji točki v ravnini - metoda deli in vladaj
  iskanje najbližjih točk v ravnini s pomočjo emtode deli in vladaj
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 06. junij 2013
 • Najbližji točki v ravnini - metoda grobe sile
  Predstavitev enostavnega algoritma za iskanje najbližjih točk v ravnini
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 08. marec 2013
 • Najhitrejša pot- Dijkstrov algoritem
  Na praktičnem primeru pokažem uporabo Dijkstrovega algoritma.
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 07. maj 2013
 • Najkrajša pot v acikličnem grafu
  Na enostavnem primeru pokažem iskanje najkrajše poti v acikličnem grafu.
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 14. maj 2013
 • Najkrajše poti v acikličnem grafu
  Opis algoritma za iskanje najkrajše poti v acikličnem grafu
  Ustvaril Tomaž Dolenc, dne 06. december 2013
 • Najkrajši niz
  Iskanje najkrajšega združenega niza.
  Ustvaril Aleš Brelih, dne 17. junij 2013
 • Najkrajši niz
  Rešitev problema, kako sestaviti najkrajši niz iz besed dolžine petih znakov
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 29. marec 2013
 • Največji kvadrat
  Iskanje kvadratov
  Ustvaril Nikola Stojanović, dne 19. marec 2012
 • Naključni daljici
  V tem gradivu bom poskusil predstaviti izdelavo programa, ki nam računa verjetnost, da se dve naključn…
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 25. februar 2013
 • Naključno število
  Izpisovanje naključnih števil v oknu (form).
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 03. april 2013
 • Nakupovalni listek
  rešitev naloge v c#
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 23. junij 2013
 • Naloga
  Reši dve enostavni nalogi.
  Ustvaril Tjaša Bizjak, dne 23. april 2013
 • Naloga
  reši dve enostavni nalogi
  Ustvaril Ana Hriberšek, dne 23. april 2013
 • Naloga 1 - video
  Primer delovanja mobilnega robota
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 21. avgust 2014
 • Naloga 2 - video
  Posnetek delovanja robota
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 21. avgust 2014
 • Naloga 4 - video
  Posnetek delovanja robota
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 21. avgust 2014
 • Naloga 5 - video
  Posnetek delovanja robota
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 21. avgust 2014
 • Naloga 6 - video
  Posnetek delovanja robota
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 21. avgust 2014
 • Naloga: Knjiga
  Predstavitev naloge: Knjiga
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 15. maj 2013
 • Naloga: LED lučke
  Predstavitev naloge: LED lučke
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 15. maj 2013
 • Naloga: Lena veverica (NalogeAlgoritmi)
  Opis problema in ideja rešitve, razlaga algoritma, testni primeri in prikaz testiranje rešitve.
  Ustvaril Nastja Bastjančič, dne 22. marec 2012
 • Naloga: Oglasi
  Predstavitev naloge: Oglasi
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 15. maj 2013
 • Naloga: Pravokotnik (NalogeRazredi)
  opis problema in ideja rešitve, razlaga algoritma, testni primeri in prikaz testiranja rešitve.
  Ustvaril Nastja Bastjančič, dne 22. marec 2012
 • Naloga: Simulacija meta igralne kocke (NalogeGUI)
  opis problema in ideja rešitve, razlaga algoritma, testni primeri in prikaz testiranja rešitve.
  Ustvaril Nastja Bastjančič, dne 22. marec 2012
 • Naloge
  Rešitve različnih nalog s pomočjo orodij kot so Matlab, Exel in GeoGebra.
  Ustvaril Tjaša Rugelj, dne 06. februar 2012
 • Naloge
  Primeri razredov v okolju Visual Studio C#
  Ustvaril Ana Rot, dne 05. april 2012
 • Naloge - Tabele v C#
  Naloge za utrjevanje znanja tabel v programskem jeziku c#
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 17. april 2013
 • Naloge - Tekstovne datoteke v C#
  Naloge za utrjevanje znanja iz snovi tekstovnih datotek v C#.
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 14. maj 2013
 • Naloge in kviz z strukturo DateTime
  Kviz je namenjen utrjevanju znanja uporabe strukture DateTime.
  Ustvaril Tjaša Panič, dne 07. februar 2012
 • Naloge iz podatkovnih generičnih tipov v C#
  Gradivo vsebuje naloge iz podatkovnih generičnih tipov v C#.
  Ustvaril Anita Kolaržik, dne 21. februar 2014
 • Naloge iz programiranja v C#
  Naloge, podobne programiranju igre križci in krožci. Nekaj jih je tudi rešenih
  Ustvaril Matic Pogladič, dne 31. marec 2013
 • Naloge iz vaj
  Rešene naloge iz vaj
  Ustvaril Gašper Bohinc, dne 03. marec 2014
 • Naloge s šolskih vaj, programiranje 2
  V Pythonu rešene naloge s šolskih vaj pri predmetu Programiranje 2 na FMF.
  Ustvaril Mateja Makše, dne 25. marec 2014
 • Naloge za seminarsko nalogo pri predmetu ROM
  Rešitve osmih izbranih nalog za seminarsko nalogo pri predmetu ROM
  Ustvaril Eva Janša, dne 16. februar 2012
 • Nalogi
  Reši dve enostavni nalogi!
  Ustvaril Nuša Cevzar, dne 23. april 2013
 • Napake (error) v Microsoft Excelu
  Napake s katerimi se lahko srečamo pri uporabi programa Microsoft Excel
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 07. marec 2012
 • NAR-A: Merjenje in gibanje
  Merjenje, gibanje (sklop A)
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 08. november 2018
 • NAR-B: Tlak in tekočine
  Sklop B: tlak in tekočine
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 08. november 2018
 • NAR-C: Delo, moč in energija sistema
  Sklop C: Delo, moč in energija sistema
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 08. november 2018
 • NAR-D: Temperatura in toplota
  Sklop D: Temperatura in toplota
  Ustvaril Andreja Eršte, dne 08. november 2018
 • Naravna in cela števila
  Predstavitev naravnih in celih števil.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 11. november 2014
 • Naštevni tipi v C# (enumeration)
  opis tipa: naštevni tip
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 04. april 2012
 • Nedoločeni integral
  Teorija nedoločenih integralov
  Ustvaril Tilen Suša, dne 31. oktober 2013
 • Novo gradivo
  Učimo se ...
  Ustvaril Franc Jakoš, dne 03. marec 2012
 • Numerični podatkovni tipi
  Opis numeričnih podatkovnih tipov v jeziku C# ter osnovna teorija povezana z njimi. Praktični primeri uporabe.
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 05. februar 2013
 • Numerični podatkovni tipi - vaje
  Vaje iz numeričnih podatkovnih tipov
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 06. februar 2013
 • Obdrži rezultat!
  Napisali bomo program, ki s pomočjo spremenljivke beleži točke.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Objektno programiranje
  Naloga iz vaj pri predmetu Programiranje 2
  Ustvaril Sanja Milasinovic, dne 09. junij 2014
 • OBJEKTNO PROGRAMIRANJE - DEDOVANJE
  Predstavitev teme pri programiranju 3.
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 18. junij 2013
 • Objektno programiranje - gradnja razredov
  Predstavila bom kako v programu C# ustvarimo razred.
  Ustvaril Ana Rot, dne 16. februar 2012
 • Obrezovanje daljic (line clipping)
  Splošen pregled obrezovanja daljic
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 20. maj 2013
 • Obstoj negativnih ciklov v omrežju
  Opis algoritma za ugotavljanje obstoja negativnih ciklov
  Ustvaril Polona Petrač, dne 06. marec 2014
 • Obvezna naloga
  Obvezna naloga za delo z datotekami.
  Ustvaril Sandi Hrvačanin, dne 19. februar 2014
 • Octave
  Predstavitev programa Octave za numerično računanje.
  Ustvaril Anita Juršič, dne 21. februar 2012
 • Octave - ukaz vech(X)
  Kako uporabiti ukaz vech(X)
  Ustvaril Anela Halilović, dne 21. februar 2012
 • Odmik krivulje
  Kako dani ravninski parametrični krivulji narišemo odmik krivulje na neki razdalji.
  Ustvaril Marina Pijetlovic, dne 12. januar 2012
 • Odmik krivulje
  Kako dani ravninski parametrični krivulji narišemo odmik krivulje na neki razdalji.
  Ustvaril Marina Pijetlovic, dne 12. februar 2012
 • Odvod
  Teorija odvodov
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 31. oktober 2013
 • Odvod po definiciji
  Razlaga in uporaba na primeru
  Ustvaril Nina Setar, dne 13. februar 2015
 • Odvod-graf
  Glede na sliko določi funkcijo, odvod in drugi odvod
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 16. februar 2015
 • Odvod-graf(dodatno)
  Glede na podan graf odvoda poskušamo rekonstruirati funkcijo
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 16. februar 2015
 • Odvodi
  Rešene naloge
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 05. januar 2014
 • Odvodi
  Definicija odvodov, pravila za odvajanje
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 10. januar 2014
 • Odvodi
  Ekstremi, konveksnost/konkavnost
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 10. januar 2014
 • Odvodi
  L'Hospitalovo pravilo, risanje grafov
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 10. januar 2014
 • OGLASI - ALGORITMI
  Rešitev naloge pri predmetu Programiranje 3.
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 21. maj 2013
 • Ohranitev kinetične in potencialne energije
  Obravnava ohranitvenega zakona o kinetični in potencialni energiji
  Ustvaril Marko Rožič, dne 31. marec 2012
 • OK Geometry
  Pripomoček za kreiranje in opazovanje geometrijskih konstrukcij.
  Ustvaril Inge Šajn, dne 21. januar 2014
 • OKRAJŠAJ ULOMKE (Vaje - razred Ulomek)
  Rešitev naloge, ki smo jo reševali na vajah.
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 13. februar 2014
 • Opis Excelovega ukaza DSUM
  Predstavitev delovanja Excelovega ukaza DSUM.
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 25. februar 2012
 • opis orodja - SYMPY
  Opis računalniškega orodja sympy za pomoč pri reševanju matematičnih problemov
  Ustvaril Petra Adamič, dne 06. februar 2012
 • Opis ukaza
  Opis ukaza repmat v Matlabu.
  Ustvaril Anita Juršič, dne 03. marec 2012
 • Opis ukaza ComplexRoot v GeoGebri
  Kako in kdaj uporabljamo ukaz za iskanje kompleksnih ničel v programu GeoGebra
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 14. marec 2012
 • Opis ukaza Krožni Lok pri Geogebri
  Z ukazom Krožni lok lahko izmerimo ali narišemo lok nad nekim kotom.
  Ustvaril Maja Dolinar, dne 13. februar 2012
 • Opis ukaza LOOKUP v MS EXcelu
  Kako uporabljamo ukaz LOOKUP
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 14. marec 2012
 • Opis ukaza Mediana v Geogebri
  Postopek računanja mediane v programu Geogebra.
  Ustvaril Polona Petrač, dne 28. maj 2012
 • Opis ukaza OFFSET (Microsoft Excel 2010)
  Kratek opis in prikaz oporabe ukaza OFFSET
  Ustvaril Tomaž Dolenc, dne 13. februar 2012
 • Opis ukaza PERMUT (excel)
  Vrne število permutacij za dano število predmetov, ki so lahko izbrani izmed vseh premetov.
  Ustvaril Petra Sršen, dne 15. februar 2012
 • Opis ukaza Razteg pri Geogebri
  Načini uporabe ukaza Razteg pri Geogebri
  Ustvaril Polona Petrač, dne 28. maj 2012
 • Opis ukaza SigmaXX v Geogebri
  Kratek opis ukaza SigmaXX
  Ustvaril Polona Petrač, dne 28. maj 2012
 • Opis ukaza v GeoGebri - EnotskiNormalniVektor
  Opis ukaza ter primer uporabe
  Ustvaril Petra Adamič, dne 28. februar 2012
 • Optimalno dvojiško iskalno drevo
  Predstavitev podatkovne strukture optimalno dvojiško iskalno drevo ter algoritma za gradnjo te podatko…
  Ustvaril David Bukovšek, dne 03. december 2013
 • Optimalno iskalno drevo
  O gradnji optimalnega iskalnega drevesa
  Ustvaril Matija Lokar, dne 23. april 2015
 • Optimalno iskalno drevo: predstavitev
  Krajši opis optimalnega iskalnega drevesa, namenjen predstavitvi
  Ustvaril David Bukovšek, dne 07. december 2013
 • Optimalno iskalno dvojiško drevo
  Predstavitev podatkovne strukture drevo ter poseben tip drevesa, to pa je optimalno iskalno dvojiško drevo.
  Ustvaril Mojca Kerin, dne 24. maj 2012
 • Optimalno iskalno dvojiško drevo2
  Predstavitev podatkovne strukture drevo ter poseben tip drevesa, to pa je optimalno iskalno dvojiško drevo.
  Ustvaril Mojca Kerin, dne 21. januar 2013
 • Optimalno množenje matrik
  Izračun optimalne postavitve oklepajev pri množenju množice matrik
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 11. maj 2013
 • Optimalno množenje zaporedja matrik
  Število operacij, ki jih opravimo pri zaporednem množenju matrik, JE odvisno od vrstnega reda, v kater…
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 28. junij 2013
 • Optimalno množenje zaporedja matrik - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma za množenje zaporedja matrik
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 09. oktober 2013
 • Osnove in lastnosti funkcij
  Vizualna pomoč pri razumevanju snovi
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 14. december 2014
 • Osnove logike in teorije množic
  Predstavitev osnov logike in teorije množic
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 16. november 2014
 • Osnove postavitve virtualnega računalnika
  Prenos VirtualBox, prenos operacijskega sistema Ubuntu, namestitev VirtualBox, namestitev operacijskeg…
  Ustvaril Melita Kompolšek, dne 05. oktober 2016
 • Osnove Scratch-a
  Predstavitev programa Scratch.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 08. avgust 2013
 • Osnove statistike
  Nekaj o osnovah statistike.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 29. november 2014
 • Osnovni prijemi v Scratchu
  Kratek uvod v programsko okolje Scratch. Gradivo je predstavljeno v obliki filmčkov posnetih v okolju Scratch.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Ploščina in obseg kroga
  Opis izdelave programa v Scratchu in Pythonu za izračun ploščine in obsega kroga.
  Ustvaril Klemen Kovačič, dne 28. november 2015
 • Podatkovna struktura SKLAD - PSIA
  Tukaj bomo prikazali strukturo, ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju in nam omogoča lažje delo s podatki.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 16. december 2012
 • Podatkovna struktura: R-drevo
  Seminarska naloga pri predmetu računalništvo1.
  Ustvaril Petra Adamič, dne 04. januar 2013
 • Podatkovna struktura: VRSTA
  Podatkovna struktura uporabljena pri računalništvu.
  Ustvaril Marko Rožič, dne 27. december 2012
 • Podatkovne baze
  Opis in rešitev poizvedb
  Ustvaril Marina Pijetlovic, dne 06. avgust 2013
 • Podatkovne strukture - Kopica
  Predstavitev podatkovne strukture kopica. Opisana in prikazana je njena zgradba in uporaba, kako v kop…
  Ustvaril Aleš Kete, dne 09. julij 2012
 • Poišči najnovejšo datoteko
  Iskanje najnovejše datoteke v mapi in njenih podmapah.
  Ustvaril Sandi Hrvačanin, dne 18. februar 2014
 • Poklicna matura - zimski rok, 7.februar 2012, 1.del, 2.naloga
  Rešitev maturitetne naloge iz poklicne mature in kratka ponovitev snovi
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 16. februar 2013
 • Poklicna matura - zimski rok, 7.februar 2012, 2.del, 1.naloga
  Rešitev maturitetne naloge iz poklicne mature in kratka ponovitev snovi
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 09. februar 2013
 • Polifazno sortiranje
  Predstavitev algoritma polifaznega sortiranja.
  Ustvaril Ana Rot, dne 05. maj 2012
 • Polinom
  Predstavitev objektnega programiranja na primeru polinoma v programskem jeziku C#.
  Ustvaril Sandi Hrvačanin, dne 19. februar 2014
 • Polinomi in racionalne funkcije
  Vse o polinomih in racionalnih funkcijah.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 13. februar 2015
 • Položaj točke glede na konveksni n kotnik
  Predstavitev algoritma, s katerim bomo za poljubno točko ugotovili, ali leži v n kotniku ali zunaj njega.
  Ustvaril Petra Sršen, dne 02. marec 2013
 • ponovitev (datoteke) - Golf 1
  Naloga iz vaj pri predmetu Programiranje 2.
  Ustvaril Saša Huber, dne 24. januar 2014
 • Poskusno gradivo
  Poskusno gradivo.
  Ustvaril Alen Orbanić, dne 22. marec 2013
 • Postavitev virtualnega računalnika, Wikija in Moodle
  V tem e-gradivu so prikazani posamezni koraki postavitve virtualnega računalnika ter postavitve in ure…
  Ustvaril Melita Kompolšek, dne 13. september 2012
 • Postavitev Wikija in Moodle
  Postavitev in urejanje Wikija, postavitev Moodle
  Ustvaril Melita Kompolšek, dne 05. oktober 2016
 • Pot po papirju
  grafični izris poti po "koordinatnem sistemu"
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. junij 2013
 • Pot po papirju
  Polžek Pepe potuje po papirju. Napišemo metode v C#, katere mi vrnejo končno točko, krajšo pot in navo…
  Ustvaril Mateja Gorišek, dne 03. april 2012
 • Pot po papirju - Pepe
  pot po koordinatnem sistemu
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 03. april 2012
 • Potapljanje ladjic
  Opis oz. razložitev, kako sprogramirati igrico Potapljanje ladjic v c#.net.
  Ustvaril Saša Udir, dne 23. februar 2012
 • Potapljanje ladjic - naloge in kviz
  Naloge za utrjevanje pri projektu Potapljanje ladjic in kviz za preverjanje znanja.
  Ustvaril Saša Udir, dne 28. februar 2012
 • Potence in koreni
  Vse o potencah in korenih.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 02. januar 2015
 • Potovanje "lovca do fazana"
  V programu Matlab bom predstavila animacijo gibanja lovca(ki stoji ob robu levega brega reke) do fazan…
  Ustvaril Špela Marinčič, dne 29. april 2012
 • POV- Kako v Excelu uporabljamo pogojno oblikovanje celic
  Prikazati uporabo pogojnega oblikovanja v Excelu
  Ustvaril Petra Adamič, dne 28. februar 2012
 • Praštevila-različni algoritmi
  V tem gradivu si bomo ogledali nekaj algoritmov za preverjanje števila kot praštevila in njihovo iskanje
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 10. februar 2013
 • Pravokotnik
  rešitev naloge v c#
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 21. junij 2013
 • Pravokotnik
  Implementacija razreda Pravokotnik. S tem razredom bo predstavljen pravokotnik v ravnini. Razred bo vs…
  Ustvaril Matic Pogladič, dne 27. marec 2013
 • Precise Calculator
  Opis programa Precise Calculator
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 13. februar 2013
 • Predstavitev
  Predstavitev orodja Calques 3D
  Ustvaril Gašper Bohinc, dne 11. marec 2013
 • Predstavitev baze (cvetličarna)
  Predstavitev baze. Kreiranje tabel v tej bazi, vstavljanje podatkov v tabele in nato izvedba SQL poizv…
  Ustvaril Tjaša Dragar, dne 17. april 2012
 • Predstavitev baze (cvetličarna) - Povzetek
  Prosojnice so namenjene predstavitvi seminarske naloge z naslovom Predstavitev baze (cvetličarna).
  Ustvaril Tjaša Dragar, dne 28. april 2012
 • Predstavitev baze (vodenje nogometnega kluba)
  Predstavitev podatkovne baze/informacijskega sistema, ki bo pomagal direktorju in trenerju nogometnega…
  Ustvaril Tomaž Dolenc, dne 26. december 2012
 • Predstavitev baze - Evidenca o prisotnosti zaposlenih
  Izdelava "informacijskega sistema" z naslovom Evidenca o prisotnosti zaposlenih za predmet Projektno delo.
  Ustvaril Maja Kapitler, dne 18. februar 2013
 • Predstavitev baze: Ocenjevanje vin in hrane
  Kratka predstavitev o tem kako sestavimo bazo kakšne podatke hrani, kaj lahko počnemo s podatki...
  Ustvaril Mojca Kerin, dne 08. januar 2012
 • Predstavitev CaRMetal
  Predstavitev matematičnega orodja CaRMetal.
  Ustvaril Tilen Suša, dne 14. februar 2013
 • Predstavitev knjižnice SciPy
  Predstavitev knjižnice SciPy.
  Ustvaril Anja Misja, dne 04. marec 2013
 • Predstavitev modula Sympy
  Predstavitev matematičnega dodatka/knjižnice za programski jezik Python
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 13. marec 2012
 • Predstavitev orodja DataScene
  Kratka predstavitev orodja Datascene z dodanim filmčkom 'animacija'.
  Ustvaril Sabina Šket, dne 15. maj 2012
 • Predstavitev orodja EVKLID DynaGeo
  Predstavitev orodja Evklid DynaGeo
  Ustvaril Petra Sršen, dne 02. marec 2012
 • Predstavitev orodja Mathematica
  Opis programa Mathematica in njenega paketa Combinatorica.
  Ustvaril Anita Pandžić, dne 29. maj 2012
 • Predstavitev orodja Scientific Workplace
  Predstavitev orodja Scientific Workplace, ki sem ga imela za predstavit pri seminarski nalogi.
  Ustvaril Katja Bizjak, dne 03. marec 2012
 • Predstavitev programa - Sage
  Predstavitev matematičnega programa Sage. Namestitev na računalnik in uporaba na spletu.
  Ustvaril Sandi Hrvačanin, dne 13. februar 2013
 • Predstavitev programa A&G Grapher
  Predstavitev grafičnega programa A&G Grapher
  Ustvaril Rok Mulej, dne 04. junij 2013
 • Predstavitev programa Algebrator
  o programu Algebrator
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 12. marec 2012
 • PREDSTAVITEV PROGRAMA CABRI II PLUS
  Predstavitev matematičnega programa Cabri II Plus.
  Ustvaril Anja Dulmin, dne 02. marec 2012
 • Predstavitev računalniškega programa GRAPHCALC
  V programu GraphCalc lahko rišemo funkcije v grafu 2D ali 3D, poleg tega pa imamo zraven še računalo.
  Ustvaril Maja Dolinar, dne 10. februar 2012
 • Predstavitev seminarske naloge
  reševanje naloge s pomočjo programa smath studio
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 27. februar 2012
 • Predstavitev seminarske naloge
  uporaba ukazov v programu SMath Studio
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 27. februar 2012
 • Predstavitev seminarske naloge
  prikaz risanja grafa v programu SMath Studio
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 27. februar 2012
 • Pregled grafa v širino
  Algoritem s katerim pregledamo vse elemente v podanem grafu oz. drevesu.
  Ustvaril Katja Velemirov, dne 11. februar 2015
 • Premikajoča se animacija!
  Napisali bomo program, ki nam animira figuro med tem, ko se ta premika.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Premikanje figure
  Napisali bomo program, ki nam omogoča vodenje figure s smernimi tipkami.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Premiki in raztegi
  Risanje grafov
  Ustvaril Nina Setar, dne 10. marec 2015
 • PREOBTEŽEVANJE OPERATORJEV V C#
  Predstavitev operatorjev, preobteževanje operatorjev na primerih
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 28. februar 2012
 • Presečišča med krožnico in premico
  Kratko matematično ozadje problema in predstavitev programa v Matlabu, ki vrne presečišči krožnice in premice
  Ustvaril Maja Dolinar, dne 22. februar 2013
 • Presečišče krožnice in premice
  Prikazala bom, kako s pomočjo programa Matlab napišemo program, ki določi presečišče premice in krožni…
  Ustvaril Darja Celcer, dne 14. junij 2012
 • Presečišči krožnic
  S pomočjo programa Matlab napišemo program, ki za dve podani krožnici ugotovi, ali se sekata, ali ne.
  Ustvaril Maja Ban, dne 29. april 2012
 • Presečišči krožnic - funkcija v Matlabu
  Kako s programom Matlab preveriti, če se dve koržnici sekata in izračunati njuni presečišči
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 06. februar 2013
 • Preskočni seznam
  Preskočni seznam je verjetnostna podatkovna struktura, ki omogoča učinkovito iskanje, vstavljanje in b…
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 26. maj 2013
 • PRETOVRNIK ANGLOSAKSONSKIH DOLŽINSKIH MER - GUI
  Rešitev pri predmetu Programiranje 3
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 21. maj 2013
 • Pretvornik milje/km
  Program, ki pretvori milje v kilometre in obratno z grafičnim vmesnikom.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 15. februar 2013
 • Pretvornik stopinje/radiani
  13. naloga iz tretjega sklopa nalog pri seminarski nalogi pri predmetu programiranje 3
  Ustvaril Urska Pikl, dne 23. marec 2013
 • PRETVORNIK VALUT - GRAFIČNI VMESNIK
  Rešitev naloge pri programiranju 3.
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 16. april 2012
 • Pretvornik valut(GUI)
  Prijazen grafični vmesnik, ki omogoča pretvorbo zneska iz ene v drugo valuto ter dodajanje novih valut.
  Ustvaril Tjaša Dragar, dne 05. marec 2012
 • Preverjanje znanja za oceno
  Test objektivnega tipa pri modulu IPK v programu srednjega strokovnega izobraževanja
  Ustvaril Klementina Perko, dne 13. maj 2012
 • Prikazovalnik slik-GUI
  V tem gradivu bom prikazal izdelavo zelo enostavnega prikazovalnika slik
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 26. februar 2013
 • Priprava gradiv
  Vaje
  Ustvaril Veronika Cvetko, dne 03. marec 2012
 • Priprava gradiv na portalu
  Vaje
  Ustvaril Tatjana, dne 01. marec 2012
 • Priprava na test
  Dijaki poizkusno rešujejo preverjanje
  Ustvaril Klementina Perko, dne 15. maj 2012
 • Pripravimo predstavitev, ki pritegne pozornost
  S pomočjo programa Power Point izdelamo privlačno predstavitev seminarske naloge, projektne naloge, ra…
  Ustvaril Klementina Perko, dne 13. maj 2012
 • Problem najširše poti
  Kako poiščemo najširšo pot v grafu in kaj to sploh je?
  Ustvaril Amra Pandžić, dne 29. maj 2014
 • Problem osmih kraljic
  Kako na šahovsko desko velikosti 8x8 postavimo osem kraljic, da se ne napadajo
  Ustvaril Rado Klemencic, dne 10. februar 2013
 • Problem osmih kraljic - predstavitev
  Problem osmih kraljic - predstavitev
  Ustvaril Rado Klemencic, dne 11. marec 2013
 • Problem petih kraljic
  Reševanje s sestopanjem.
  Ustvaril Lidija Babič, dne 20. januar 2016
 • Problem štirih kraljic
  Reševanje s sestopanjem
  Ustvaril Lidija Babič, dne 19. januar 2016
 • Problem trgovskega potnika
  V gradivu se seznanimo s problemom trgovskega potnika-kako po najkrajši poti obiskati vse med seboj po…
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 29. junij 2013
 • Problem trgovskega potnika - naloga
  Na primeru pokazati reševanje problema trgovskega potnika s pomočjo strategije razveji in omeji
  Ustvaril Petra Adamič, dne 21. julij 2013
 • Problem trgovskega potnika - Razdeli in omeji
  Opis algoritma razdeli in omeji za problem trgovskega potnika.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 18. april 2014
 • Problem trgovskega potnika - RiO
  Reševanje problema trgovskega potnika na enostavnem primeru.
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 27. maj 2013
 • prodajna poročila
  opis programa za ustvarjanje in pregled prodajnih poročil
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 12. marec 2013
 • PROG III -seminarska
  Opis treh nalog ( Algoritmi-sekanje premic razred-krog GUI-reševalec trikotnika )
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 08. april 2013
 • Program Advanced Grapher
  Opis matematičnega orodja Avdanced Grapher, ki je namenjen predvsem risanju funkcij, ter njihovi analizi.
  Ustvaril Anja Žežlin, dne 21. februar 2013
 • Program Cabri II Plus
  Opis matematičnega orodja, njegove lastnosti, kaj lahko z njim počnemo, prednosti in slabosti...
  Ustvaril Anja Dulmin, dne 13. februar 2012
 • Program Calc 3D Pro
  Opis programa, primeri uporabe pri konkretnih matematičnih problemih in filmčki s prikazom uporabe programa.
  Ustvaril Maja Kapitler, dne 20. februar 2012
 • Program Dr. Geo
  Predstavitev programa Dr.Geo, za predmet ROM na FMF.
  Ustvaril Eva Janša, dne 10. februar 2012
 • Program EUKLID DynaGeo
  EUKLID DynaGeo je računalniški program o dinamični geometriji v angleškem jeziku. Omogoča gradnjo dina…
  Ustvaril Petra Sršen, dne 09. februar 2012
 • Program GEUP 3D
  Program s katerim si lažje predstavljamo večrazsežne geometrijske like.
  Ustvaril Manca Oberstar, dne 19. februar 2012
 • Program Graphing Calculator 3D
  Predstavila bom osnovo uporabo porgrama Graphing Calculator 3D.
  Ustvaril Ana Rot, dne 17. januar 2012
 • Program Lingo in optimizacija
  Lingo je program za pomoč pri reševanju linearnih, nelinearnih, stohastičnih in celoštevilskih optimiz…
  Ustvaril Matic Černač, dne 09. marec 2013
 • Program Mathomatic
  Opis matematičnega programa Mathomatic
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 19. maj 2013
 • Program Maxima
  Opis programa Maxima in način uporabe.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 28. februar 2012
 • Program R in verjetnost
  V učnem gradivu bi rad prikazal uporabo programa R v verjetnosti.
  Ustvaril Tomaž Dolenc, dne 06. februar 2012
 • Programiranje 2 - rešitev treh nalog
  Opis reševanja treh nalog pri predmetu Programiranje 2
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 18. marec 2014
 • Programiranje 3 - GUI nakupovalni listek
  Opis programa za GUI
  Ustvaril Petra Adamič, dne 26. maj 2013
 • Programiranje 3 - Razred denarnica
  Opis in razlaga programa, ki predstavlja razred denarnica v c#
  Ustvaril Petra Adamič, dne 16. maj 2013
 • Programiranje 3 - Zbirka rešenih nalog iz vaj v C#
  Zajema opis problema, idejo rešitve, razlago algoritma in testne primere 5 nalog iz vaj v C# pri predm…
  Ustvaril Anita Kolaržik, dne 18. februar 2014
 • Programiranje robota
  Navodilo, kako napisati prvi program, in ga presneti v vmesnik Arduino UNO.
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 07. avgust 2014
 • Programska orodja za delo z virtualnim računalnikom
  Ustvarjanje novega uporabnika, prenos paketa datotek za namestitev MediaWiki, prenos WinSCP, namestite…
  Ustvaril Melita Kompolšek, dne 05. oktober 2016
 • Programski jezik BYOB
  Predstavitev programskega jezika BYOB
  Ustvaril Rok Bavec, dne 24. julij 2013
 • Programski jezik SCRATCH
  V prispevku je na kratko opisan programski jezik Scratch, njegova namestitev in predstavitev osnovnih …
  Ustvaril Sara Medvešček, dne 29. avgust 2013
 • Programski jezik Scratch
  Predstavitev jezika, v katerem sem izdelala igrico.
  Ustvaril Anja Misja, dne 29. avgust 2013
 • Programsko orodje Excel
  Podane so osnove in napotki za začetek dela v programu Excel. Prikazana je enostavna obdelava podatkov…
  Ustvaril Veronika Cvetko, dne 17. april 2012
 • Projektorji
  Sprogramiral bom program, ki bo iz datoteke prebral informacije po potrebi projektorjev v konferenci.
  Ustvaril Matic Pogladič, dne 05. marec 2013
 • PROSTORSKI KLJUČI
  Gradivo za razlago in preverjanje znanja teme PROSTORSKI KLJUČI
  Ustvaril Tina Žvab, dne 29. marec 2012
 • prova
  hahaha
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 18. februar 2013
 • Prvi koraki
  Poskusila bom nekaj stvari v nauku
  Ustvaril Petra Adamič, dne 19. januar 2012
 • Prvi koraki pri izdelavi gradiva
  izdelava gradiva na portalu
  Ustvaril Klementina Perko, dne 03. marec 2012
 • Prvo gradivo
  Administratorjevo prvo gradivo
  Ustvaril Administrator, dne 12. december 2011
 • Prvo gradivo - test
  Moje prvo gradivo namenjeno testiranju orodja
  Ustvaril Samo Božič, dne 20. februar 2013
 • PV-ničleFunkcije
  Opis ničle funkcije v matlabu
  Ustvaril Sabina Šket, dne 24. maj 2012
 • PV-višinskaTočka
  Razlaga višinske toče v geogebri.
  Ustvaril Sabina Šket, dne 24. maj 2012
 • PV-vstavljanjeslik in obdelava
  Obrazloženo, kako se v Excelu vstavlja in obdeluje slike.
  Ustvaril Sabina Šket, dne 24. maj 2012
 • Racionalna funkcija
  V tem e-gradivu bomo definirali racionalno funkcijo, njene ničle, pole, definicijsko območje in začetn…
  Ustvaril Melita Kompolšek, dne 31. marec 2012
 • Racionalna števila
  Predstavitev racionalnih števil.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 20. november 2014
 • Računalništvo 1
  4. izpit
  Ustvaril Marina Pijetlovic, dne 29. september 2013
 • Računalništvo 1: Kruskalov algoritem z združevanjem in iskanjem
  predstavitev algoritma in zgledi delovanja
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 06. marec 2012
 • Računalništvo brez računalnika - Deli in Vladaj
  Opisan je algoritem "Božičkove umazane nogavice", ki deluje po principu Deli in Vladaj. Razlaga je bre…
  Ustvaril Matic, dne 01. februar 2014
 • Računanje limit
  Nekaj zgledov limit za pomoč pri učenju.
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 11. januar 2015
 • Računanje z matrikami v Excelu
  Opis računanja z matrikami v programu Excel
  Ustvaril Urska Pikl, dne 04. maj 2012
 • Razcep celega števila na sumande
  Razlaga algoritma
  Ustvaril Anita Juršič, dne 29. maj 2014
 • Razcep na prafaktorje
  Prikaz kako v Geogebri razcepimo število na prafaktorje.
  Ustvaril Petra Sršen, dne 19. februar 2012
 • Razcep števila na prafaktorje - pregled različnih algoritmov
  Pregled različnih algoritmov za razcem števila na prafaktorje
  Ustvaril Urska Pikl, dne 09. marec 2013
 • Razdalja med premicama
  Predstavitev programa ki izračuna in grafično prikaže razdaljo med premicama z danima točkama in smern…
  Ustvaril Sabina Šket, dne 12. junij 2012
 • Razdalja točke do najbližje in najbolj oddaljene ravnine
  V matlabu sem zapisala program, ki nam izračuna najkrajso in najdaljšo razdaljo od podane ravnine do p…
  Ustvaril Martina Nemec, dne 17. december 2012
 • Razdalji do najbližje in najbolj oddaljene ravnine od neke točke
  Izračun razdalj do najbližje in najbolj oddaljene ravnine od neke točke ter grafični prikaz podane toč…
  Ustvaril Veronika Sigmund, dne 12. junij 2012
 • Razhroščevanje
  Kaj je razhroščevanje in uporaba
  Ustvaril Urska Pikl, dne 15. januar 2013
 • Razpršena tabela - naloga s primerom
  Predstavitev podatkovne strukture s primerom.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 15. maj 2014
 • Razpršena tabela - posnetek
  V posnetku si lahko ogledate postopek zgoščevanja po metodi linearno poskušanje.
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 14. maj 2013
 • Razpršene tabele z odprtim naslavljanjem
  Kaj je razpršena tabela, kaj so to zgoščevalne funkcije, kaj je odprto naslavljanje, kaj je problem, v…
  Ustvaril Tomaž Prezelj, dne 22. november 2013
 • Razred kolo
  Razred dela z objekti tipa kolo
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 13. januar 2013
 • Razred Krog
  prikaz izdelave razreda krog z nekaj metodami v jeziku C#
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 25. februar 2013
 • Razred Krog
  Konstruiranje razreda Krog v jeziku C#.
  Ustvaril Saša Udir, dne 01. april 2012
 • Razred Kvadrat
  Razred Kvadrat v programskem jeziku C#.
  Ustvaril Mateja Gorišek, dne 03. april 2012
 • Razred Letalo
  Sestavljen je razred Letalo z določenimi metodami, ki jih potem uporabimo na zastavljenih problemih.
  Ustvaril Tjaša Panič, dne 29. marec 2012
 • Razred Polinom
  Implementacija razreda Polinom s celoštevilskimi koeficienti v programskem jeziku C#.
  Ustvaril David Bukovšek, dne 29. december 2013
 • Razred Pravokotnik
  Predstavitev razreda Pravokotnik
  Ustvaril Nikola Stojanović, dne 07. marec 2012
 • Razred Student
  Objektno programiranje v C#
  Ustvaril Tjaša Dragar, dne 04. marec 2012
 • Razred Študent
  Predstavitev gradnje razreda v jeziku C#.
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 01. april 2013
 • razred Ulomek - Izračuanj izraze
  Naloge pri predmetu Programiranje 2.
  Ustvaril Saša Huber, dne 24. januar 2014
 • Rdeče-črno drevo
  Opis uravnoteženega rdeče-črnega drevesa, vstavljanje in brisanje vozlišč ter nekaj primerov.
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 29. april 2013
 • Realna števila
  Predstavitev realnih števil - koren, absolutna vrednost ...
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 11. november 2014
 • Reci nekaj!
  Napisali bomo program, ki omogoča figuri, da spregovori.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Regularni izrazi v C#
  Kaj so regularni izrazi in zakaj jih uporabljamo. Tabela posebnih znakov. Konkretni primeri uporabe …
  Ustvaril Nastja Bastjančič, dne 03. januar 2012
 • Regularni izrazi v C#
  Regularni izrazi v C#, uporaba, tabela posebnih znakov, konkretni primeri uporabe
  Ustvaril Nastja Bastjančič, dne 22. marec 2012
 • Regularni izrazi v C# - Predstavitev
  Predstavitev seminarske naloge Regularni izrazi v C#
  Ustvaril Nastja Bastjančič, dne 05. januar 2012
 • Rekurzija
  Rešitev naloge iz vaj pri predmetu Programiranje 2
  Ustvaril Sanja Milasinovic, dne 09. junij 2014
 • Rekurzija C#
  Predstavitev rekurzije v programskem jeziku C#.
  Ustvaril Mateja Gorišek, dne 14. februar 2012
 • Rekurzija C# - naloge in kviz
  Naloge iz rekurzije v programskem jeziku C# ter kviz iz rekurzije
  Ustvaril Mateja Gorišek, dne 15. februar 2012
 • Rekurzivno risanje krivulj (Programiranje 3)
  Predstavitev rekurzivnega risanja krivulj. Prikazana sta tudi grafična vmesnika za Kochovo snežinko in…
  Ustvaril Mojca Kerin, dne 22. maj 2012
 • Rešene naloge
  11 nalog rešenih tudi s pomočjo orodij
  Ustvaril Nastja Grubar, dne 22. maj 2012
 • Rešene naloge
  Rešene naloge iz kolokvije in izpitov pri predmetu Matematika.
  Ustvaril Katja Bizjak, dne 06. februar 2012
 • REŠENE NALOGE
  rešene naloge iz domačih nalog pri MAT 1, LA in na maturi
  Ustvaril Suzana Nagode, dne 26. februar 2012
 • Rešene naloge
  Rešene naloge v progrmih Octave, matlab, GeoGebra.
  Ustvaril Anita Juršič, dne 06. marec 2012
 • Rešene naloge
  rešene naloge iz kolokvijev, izpitov...
  Ustvaril Suzana Nagode, dne 10. marec 2012
 • Rešene naloge v jeziku C#
  Rešitve in razlaga naslednjih nalog: Fibonacci Iskanje k-tega najmanjšega Izbriši prazne datoteke …
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 13. marec 2014
 • Reševanje dodatnih nalog iz predmeta Podatkovne baze
  Reševanje dodatnih nalog iz predmeta Podatkovne baze
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 20. avgust 2013
 • Reševanje sistemov linearnih enačb v Mathematici
  Krajša predstavitev metod, ukazov in tehnik za reševanje sistemov linearnih enačb v Mathematici.
  Ustvaril Jan Potočnik, dne 04. januar 2014
 • Rimske in arabske številke
  Pretvarjanje iz arabskih številk v rimske številke in obratno.
  Ustvaril Nikola Stojanović, dne 24. marec 2012
 • Rimske in arabske številke
  pretvorba med rimskimi in arabskimi številkami
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 03. april 2012
 • ROM 2013
  V gradivu bomo demonstrirali par primerov uporabe sistema NAUK
  Ustvaril Matija Lokar, dne 30. december 2013
 • Šah
  Naučimo se šaha na enostaven način.
  Ustvaril Anja Misja, dne 23. februar 2014
 • SCaVIs
  Predstavitev programa za matematično analizo in vizualizacijo podatkov
  Ustvaril Žan Kavčič, dne 01. marec 2014
 • SCHULZEVA METODA
  Kako določiš zmagovalca volitev če volivci glasujejo s preferenčnimi glasovi.
  Ustvaril Blaž Medja, dne 16. marec 2015
 • SCIENTIFIC WORKPLACE
  Računalniško orodje, ki nam je v veliko pomoč pri reševanju matematičnih problemov.
  Ustvaril Katja Bizjak, dne 31. januar 2012
 • SciPy
  Predstavitev matematičnega orodja.
  Ustvaril Anja Misja, dne 20. februar 2013
 • Scratch
  Predstavitev programskega jezika Scratch. Kaj sploh je Scratch, kako ga namestimo, uporabljamo, za kaj…
  Ustvaril Sara Kužnik, dne 18. avgust 2013
 • Scratch
  Predstavitev programskega jezika Scratch pri predmetu Programiranje 1.
  Ustvaril Katja Velemirov, dne 23. avgust 2013
 • Scratch
  Kratka predstavitev in delovanje programa.
  Ustvaril Anita Juršič, dne 25. avgust 2013
 • Scratch
  Opis programskega jezika in igre
  Ustvaril Nina Setar, dne 28. avgust 2013
 • Scratch
  Kratka predstavitev programa z zgledi
  Ustvaril Aleksandar Ilič, dne 29. avgust 2013
 • Scratch in programiranje
  Kratek opis programa Scratch
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 01. september 2013
 • Scratch program
  Scratch je program, ki se programira predvsem vizualno. Ni zahteven program, in bi znal biti dobra osn…
  Ustvaril Daniel Jevremović, dne 01. september 2013
 • Scratch vs. Python
  Primerjava Scratcha in Pythona
  Ustvaril Klemen Kovačič, dne 29. oktober 2015
 • Segmentno drevo
  Predstavitev podatkovne strukture segmentno drevo.
  Ustvaril Anita Pandžić, dne 31. maj 2013
 • Seminarska naloga - Spletni strežniki
  namestitev virtualnega računalnika, postavitev Wikija, postavitev Moodla
  Ustvaril Vlado Štribl, dne 06. oktober 2013
 • Seminarska naloga - Spletni strežniki
  Kako namestimo virtualni računalnik, Ubuntu, Apache2, MySql, Moodle, Wiki
  Ustvaril Gvido Hauptman, dne 25. februar 2014
 • Seminarska naloga pri predmetu Spletni strežniki
  Prikaz korakov pri namestitvi virtualnega računalnika in spletnega strežnika. Prikaz korakov pri name…
  Ustvaril Klementina Perko, dne 13. april 2014
 • Seminarska pri predmetu Spletni strežniki
  Tukaj je dokumentacija za delo oziroma postavitev serverja, mediawiki in moodle za lastne potrebe.
  Ustvaril Matej Rožič, dne 12. julij 2012
 • Send More Money
  Reševanje kriptoaritmetične uganke s sestopanjem.
  Ustvaril Lidija Babič, dne 20. januar 2016
 • Senzorji robota in analogni vhod
  Opis uporabe analognih vhodov vmesnika.
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 14. avgust 2014
 • Senzorji robota in digitalni vhod
  V gradivu je opisan postopek uporabe digitalnih vhodov in programskih ukazov za branje digitalnih vhodov.
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 14. avgust 2014
 • Servo motor
  Servo motor
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 02. september 2014
 • Sestavljanje robota
  Navodilo za sestavljanje robota iz kock Fischertechnik E-tech
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 06. avgust 2014
 • Sestopanje, naloge in rešitve
  Nekaj nalog, ki jih rešujemo s tehniko sestopanja.
  Ustvaril Lidija Babič, dne 21. januar 2016
 • Simulink
  Predstavitev programa
  Ustvaril Nina Setar, dne 06. maj 2013
 • Sindina uganka
  Reševanje s sestopanjem.
  Ustvaril Lidija Babič, dne 21. januar 2016
 • Skener
  skener
  Ustvaril Bor Gregorčič, dne 07. marec 2012
 • Sklad
  Predstavitev podatkovne strukture - SKLAD
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 26. avgust 2013
 • Skriti nizi
  Program , ki pove kolikokrat se en niz pojavi v drugem. Štejejo tudi nestrjene pojavitve, torej je lah…
  Ustvaril Tjaša Panič, dne 15. marec 2012
 • Skriti nizi
  Naloga: Napiši program, ki pove kolikokrat se en niz pojavi v drugem. Štejejo tudi nestrnjene pojavit…
  Ustvaril Saša Udir, dne 01. april 2012
 • Sled
  Sled delca na reliefu
  Ustvaril Nikola Stojanović, dne 30. april 2012
 • Sledi miški!
  Napisali bomo program, ki omogoča figuru, da lahko lovi miško.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Slovarji v C# in Pythonu
  Definicija slovarjev in kako se uporabljajo v C# ter v Pythonu.
  Ustvaril Eva Janša, dne 28. december 2012
 • SMath Studio
  matematični program s katerim lahko računamo integrale, odvode, vsote,...računamo z matrikami, rišemo …
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 02. februar 2012
 • Smerni koeficient linearne funkcije
  Poskusno gradivo
  Ustvaril Matija Lokar, dne 12. december 2011
 • Snap! (Build Your Own Blocks)
  Predstavitev programa Snap! (oz. BYOB) z nekaj primeri.
  Ustvaril Sonja Bernard, dne 19. avgust 2013
 • Spletni strežniki
  Seminarska naloga
  Ustvaril Mojca Gazič, dne 23. maj 2013
 • Spletni strežniki (inštalacija Wikija in Moodla)
  Seminarska naloga pri predmetu Spletni strežniki ŠPIRI 2011/12
  Ustvaril Marko Rožič, dne 08. avgust 2012
 • Spletni strežniki - seminarska naloga
  Postopek namestitve virtualnega računalnika, spletnega strežnika, Wikija in Moodla.
  Ustvaril Tina Žvab, dne 13. julij 2012
 • Spletni strežniki seminarska naloga
  Gradivo povzema korake izdelave seminarske naloge v štirih poglavjih.
  Ustvaril Veronika Cvetko, dne 26. december 2012
 • Splošna matura - 9. junij 2012 (Višja raven, Izpitna pola 1) 7. naloga
  Rešitev maturitetne naloge iz splošne mature in kratka ponovitev snovi
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 17. februar 2013
 • Splošna matura, 9. junij 2012 (Višja raven, Izpitna pola 1) 8. naloga
  Rešitev maturitetne naloge iz splošne mature in kratka ponovitev snovi
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 17. februar 2013
 • Spremeni barvo
  Ob kliku na gumb se spremeni barva!
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Squid strežnik kot enostaven http filter
  E-gradivo namenjeno vodjem informacijskih dejavnosti. »Transprent proxy« in »content filtering with…
  Ustvaril Franc Jakoš, dne 23. april 2012
 • Stari izrazi iz Močnikovih računic
  Stari izrazi iz geometrije
  Ustvaril Katja Prezelj, dne 14. september 2014
 • Štetje ponovitev elementov
  V seznamu naključnih števil od 1 do 10 prešteti število ponovitev posamezne številke.
  Ustvaril Klemen Kovačič, dne 28. november 2015
 • Številske domine
  Najdaljše zaporedje, ki ga lahko ustvarimo iz števil pod pogojem, da sta dve števili zaporedja sosednj…
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 15. februar 2013
 • Številske domine
  2. naloga iz prvega sklopa nalog pri seminarski nalogi pri predmetu programiranje 3
  Ustvaril Urska Pikl, dne 23. marec 2013
 • Štiri v vrsto
  Igra štiri v vrsto
  Ustvaril Nikola Stojanović, dne 01. april 2012
 • Stožnice
  Vse o stožnicah.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 12. februar 2015
 • Strassenovo množenje matrik
  Je postopek tipa deli in vladaj za množenje matrik.
  Ustvaril Marina Pijetlovic, dne 07. februar 2013
 • struct - C#
  Podatkovni tip struct v jeziku C#. Razlike z razredi. Kdaj ga uporabiti.
  Ustvaril Aleš Brelih, dne 19. februar 2013
 • sweg
  as
  Ustvaril Denis Čelesnik, dne 01. april 2016
 • Tabele v C#
  Splošno o tabelah v C#
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 17. april 2013
 • Tekma
  Razred tekma.
  Ustvaril Aleš Brelih, dne 17. junij 2013
 • TEKMA-RAZREDI
  Predstavitev reševanja naloge.
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 17. junij 2013
 • Tekstovne datoteke
  Delo s tekstovnimi datotekami v C#
  Ustvaril Tjaša Dragar, dne 05. marec 2012
 • Tekstovne datoteke v C#
  O tekstovnih datotekah v programskem jeziku c#
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 20. april 2013
 • Termometer - grafični uporabniški vmesnik
  Gradnja uporabniškega vmesnika, ki omogoča preračunavanje med stopinjami Celzija in stopinjami Fahrenheita.
  Ustvaril Mateja Gorišek, dne 27. februar 2012
 • Test
  Prvo e-gradivo
  Ustvaril David Rozman, dne 24. julij 2012
 • Test
  Kratek opis
  Ustvaril Ati, dne 18. december 2012
 • TEST - DidRI ŠPIRI 2011/12
  Test pri predmetu Didaktika računalništva in informatike
  Ustvaril Tina Žvab, dne 15. avgust 2012
 • Test 1
  testno gradivo
  Ustvaril Matija Lokar, dne 12. december 2011
 • Test informatika
  Osnove informatike Test iz računalništva in/ali informatike. Test vsebuje vprašanja različnih tipov.
  Ustvaril Veronika Cvetko, dne 08. januar 2013
 • Test iz računalniške grafike
  Preverjanje znanja iz računalniške grafike
  Ustvaril Mojca Gazič, dne 21. februar 2014
 • Test za predmet računalništvo
  test za predmet računalništvo v osnovnih šolah
  Ustvaril Sašo Hovnik, dne 10. avgust 2012
 • test1
  test1
  Ustvaril blue thinker, dne 28. junij 2014
 • Testna stran
  vaje
  Ustvaril Gvido Hauptman, dne 03. marec 2012
 • Testno gradivo
  Kratek opis
  Ustvaril Primož Lukšič, dne 11. februar 2012
 • Testno gradivo
  Za vajo
  Ustvaril Marko Rožič, dne 03. marec 2012
 • Testno gradivo
  test
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 03. marec 2012
 • Test_špiri
  testiranje
  Ustvaril Vlado Štribl, dne 03. marec 2012
 • The hiring problem
  Predstavitev algoritma
  Ustvaril Gašper Bohinc, dne 26. maj 2014
 • TI-Nspire Student Software 3.1
  TI – Nspire 3.1.0.392
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 10. februar 2012
 • Timsort
  Opis in razlaga delovanja algoritma Timsort
  Ustvaril Tilen Suša, dne 31. oktober 2013
 • Tipi spremenljivk
  Opis razlik med deklariranjem tipov spremenljivk
  Ustvaril Klemen Kovačič, dne 09. november 2015
 • Točka v mnogokotniku
  Ali se točka nahaja znotraj mnogotnika.
  Ustvaril Aleš Brelih, dne 01. junij 2013
 • Točka v poligonu
  predstavitev algoritmov za določanje ali je točka v poligonu
  Ustvaril Žan Kavčič, dne 04. marec 2014
 • Točke v različnih koordinatnih sistemih
  Kako v GeoGebri predstavimo točke v različnih koordinatnih sistemih?
  Ustvaril Anja Knez, dne 01. marec 2012
 • Toplotni tok
  Toplotni tok, prevajanje toplote, toplotna prevodnost
  Ustvaril Tatjana Povše, dne 16. maj 2012
 • Topološko urejanje
  Razlaga algoritma topološko urejanje.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 30. maj 2013
 • Topološko urejanje
  Topološko urejanje se uporablja na omrežjih (grafih) in omogoča hitrejše iskanje najkrajših, pa tudi n…
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 30. junij 2013
 • Topološko urejanje - naloga
  Na primeru prikazati postopek topološkega urejanja na acikličnem grafu
  Ustvaril Petra Adamič, dne 28. julij 2013
 • Topološko urejanje - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma topološkega urejanja
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 14. maj 2014
 • Tranzitivno zaprtje usmerjenega grafa
  Na prosojnicah je opisan problema tranzitivno zaprtje usmerjenega grafa, ter prikazan postopek rešitve…
  Ustvaril Anja Žežlin, dne 01. februar 2014
 • Tri znamenite točke trikotnika
  Višinska točka trikotnika, težišče in središče trikotniku očtane krožnice ležijo na isti premici - Eul…
  Ustvaril Katja Bizjak, dne 26. januar 2013
 • Trigonometrija
  Osnove trigonometrije.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 11. februar 2015
 • Trikotnik
  gradnja razredov v C#
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 04. april 2012
 • Tusanga Calculator
  Tusanga Calculator je orodje, s pomočjo katerega se lahko rešuje razne matematične probleme, riše graf…
  Ustvaril Rok Bavec, dne 15. februar 2013
 • Tusanga Calculator
  Predstavitev kalkulatorja Tusanga
  Ustvaril Rok Bavec, dne 02. marec 2013
 • Ukaz diff (MATLAB)
  prikaz uporabe ukaza diff
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 16. februar 2012
 • Ukaz ELIPSA v GeoGebri
  Opis ukaza ELIPSA ter par primerov uporabe
  Ustvaril Anita Pandžić, dne 19. maj 2012
 • Ukaz ezplot
  Opis ukaza ezplot, v programu MatLab
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 16. februar 2012
 • Ukaz Fminsearch
  opis ukaza fminsearch v matlabu
  Ustvaril Sabina Šket, dne 24. maj 2012
 • Ukaz gamma v Matlabu
  Opis ukaza gamma v programu Matlab
  Ustvaril Urska Pikl, dne 08. maj 2012
 • Ukaz Grid
  Predstavitev ukaza grid v matlabu.
  Ustvaril Sabina Šket, dne 24. maj 2012
 • Ukaz Hiperbola v Geogebri
  Opis ukaza Hiperbola v programu Geogebra 4.0
  Ustvaril Urska Pikl, dne 23. februar 2012
 • Ukaz IMDIV
  Opis ukaza v programu Excel.
  Ustvaril Anita Juršič, dne 22. maj 2012
 • Ukaz INT v MatLabu
  Opis ukaza INT ter par primerov uporabe
  Ustvaril Anita Pandžić, dne 18. maj 2012
 • Ukaz Krivulja(GeoGebra)
  Opis ukaza Krivulja v matematičnem orodju GeoGebra.
  Ustvaril Anja Dulmin, dne 04. februar 2012
 • Ukaz LCM
  Opis ukaza LCM, v programu Geogebra
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 17. februar 2012
 • Ukaz LINSOLVE v MatLabu
  Opis ukaza LINSOLVE ter par primerov uporabe
  Ustvaril Anita Pandžić, dne 19. maj 2012
 • Ukaz MAKSIMUM v GeoGebri
  Predstavitev ukaza maksimum v GeoGebri.
  Ustvaril Anja Knez, dne 01. marec 2012
 • Ukaz NETWORKDAYS (Excel)
  Predstavitev ukaza NETWORKDAYS v programu Excel. Ta ukaz nam izračuna število delovnih dni v določenem…
  Ustvaril Katja Bizjak, dne 30. januar 2012
 • Ukaz PMT - Excel
  Pogledali si bomo ukaz PMT v Excelu, s pomočjo katerega izračunamo plačilo za posojilo, ki temelji na…
  Ustvaril Saša Huber, dne 01. februar 2012
 • Ukaz Ponavljaj - Geogebra
  Predstavitev ukaza Ponavljaj in njegove uporabe na konkretnem matematičnem primeru.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 27. februar 2012
 • Ukaz PraštevilskiRazcep (GeoGebra)
  Razlaga in uporaba ukaza PraštevilskiRazcep v GeoGebri.
  Ustvaril Maja Kapitler, dne 12. februar 2012
 • Ukaz Premica v Geogebri
  Opis ukaza Premica v programu Geogebri
  Ustvaril Urska Pikl, dne 08. maj 2012
 • Ukaz Razširi
  Opis ukaza razširi, v programu Geogebra
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 17. februar 2012
 • Ukaz Sumproduct
  opis ukaza sumprodukt v excelu
  Ustvaril Sabina Šket, dne 24. maj 2012
 • Ukaz Tekst
  opis ukaza teks v geogebri
  Ustvaril Sabina Šket, dne 24. maj 2012
 • Ukazi
  Primeri ukazov pri matematičnih orodjih
  Ustvaril Rado Klemencic, dne 21. avgust 2012
 • Ultrazvočni senzor razdalje
  Navodila za uporabo ultrazvočnega senzorja razdalje.
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 19. avgust 2014
 • Uporabniški vmesnik za vodenje nagradnih iger v igralnici
  Uporabniški vmesnik je namenjen igralnicam, ki gostom nudijo animirane nagradne igre, kot so bingo, lo…
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 12. marec 2013
 • Urejanje Moodle
  Urejanje Moodle
  Ustvaril Melita Kompolšek, dne 05. oktober 2016
 • Urejanje s kopico
  V tem gradivu si bomo pogledali urejanje s kopico, kdaj podatke lahko uredimo s tem algoritmom in kakš…
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 17. junij 2013
 • Urejanje s kopico
  Na primeru 10 - mestnega seznama ponazorim urejanje s kopico.
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 14. maj 2013
 • Urejanje s kopico - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma urejanje s kopico.
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 02. oktober 2013
 • UREJANJE S KOPICO ~ heap sort
  Predstavitev algoritema za urejanje podatkov.
  Ustvaril Anja Dulmin, dne 13. januar 2014
 • Urejanje z zlivanjem
  Predstavitev enega od algoritmov za urejanje podatkov v tabeli.
  Ustvaril Sabina Šket, dne 12. julij 2013
 • Vaja
  .
  Ustvaril Jerneja Bokal, dne 16. september 2015
 • Vaja
  Vaja v izdelavi e gradiv
  Ustvaril Sašo Hovnik, dne 03. marec 2012
 • Vaja-Pravokotniki
  Opis vaje iz predmeta Programiranje 2 smeri Praktična matematika
  Ustvaril Anita Juršič, dne 03. marec 2014
 • VAJE
  Zadnje vaje pri predmetu
  Ustvaril Matej Rožič, dne 03. marec 2012
 • VAJE
  Vije Vaje 3.3.2012
  Ustvaril Tina Žvab, dne 03. marec 2012
 • Vaje - ponavljanje in testiranje - Unija slovarjev
  Razlaga rešitve kako iz seznama slovarjev ustvariti slovar unije vseh podanih slovarjev seznama.
  Ustvaril Daniel Jevremović, dne 24. marec 2014
 • Vaje - pravokotniki - Presek
  Vnaprej podanemu razredu Pravokotnik razložimo kako dodati metodo Presek dveh pravokotnikov.
  Ustvaril Daniel Jevremović, dne 24. marec 2014
 • Vaje - revije in članki - Uporaba
  Vnaprej podana razreda Revija in Članek uporabimo v programu Uporaba
  Ustvaril Daniel Jevremović, dne 24. marec 2014
 • Vaje-Dedovanje(vozila)
  Opis vaj pri predmetu Programiranje 2
  Ustvaril Anita Juršič, dne 03. marec 2014
 • Vaje-Liki
  Opis vaje iz predmeta Programiranje 2
  Ustvaril Anita Juršič, dne 03. marec 2014
 • Valj - GUI
  Predstavila bom aplikacijo valja.
  Ustvaril Ana Rot, dne 04. april 2012
 • Vaške klepetulje
  Rešitve in razlaga naloge v sklopu seminarske naloge pri predmetu Programiranje 3 na FMF.
  Ustvaril Eva Janša, dne 28. marec 2013
 • VAŠKE KLEPETULJE - KLASIČNE NALOGE
  predstavitev reševanja naloge.
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 16. april 2012
 • Verjetnostni račun
  Verjetnostni račun
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 12. februar 2015
 • Vikingi
  Učno gradivo o vzponu in vpadih Vikingov v Evropo
  Ustvaril Sašo Hovnik, dne 22. april 2012
 • Virtual in override
  opis metod virtual in override
  Ustvaril Andrej Pavšič, dne 02. julij 2013
 • Vislice
  Naloga: Program naj omogoča igranje vislic. Naključno besedo program prebere z datoteke. Program naj s…
  Ustvaril Saša Udir, dne 01. april 2012
 • Vornoieva triangulacija - Lloydov algoritem
  Predstavitev Lloydovega algoritma in primeri uporabe.
  Ustvaril Petra Velikanje, dne 20. januar 2014
 • Voronoi diagram / Delaunayeva triangulacija
  kratka predstavitev Voronoijevega diagrama ter Delaunayeve triangulacije
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 03. maj 2013
 • Vse o motorjih
  Navodila za krmiljenje DC motorjev.
  Ustvaril Tomaž Kušar, dne 14. avgust 2014
 • Warnsdorffov algoritem za problem skakačevega obhoda
  Opis problema skakačevega obhoda in Warnsdorffovega algoritma, s katerim problem lahko rešujemo.
  Ustvaril Sara Kužnik, dne 07. februar 2015
 • Wolfram Mathematica
  Predstavila bom Wolfram Mathematico. Ker je program precej obširen, sem si izbrala naslednje stvari: i…
  Ustvaril Suzana Nagode, dne 20. februar 2012
 • Yorick
  Opis programskega jezika Yorick
  Ustvaril Niko Oblak, dne 18. februar 2013
 • Yorick predstavitev
  Predstavitev
  Ustvaril Niko Oblak, dne 25. februar 2013
 • Zapleši ob ritmih!
  Zapleši ob ritmih bobna.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Zapleši!
  Napisali bomo program, ki omogoča figuri, da ob ritmu zapleše.
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 12. december 2013
 • Zaporedje vozlov
  Gradivo opisuje podatkovno strukturo vozel ter kako iz njih tvorimo zaporedje vozlov.
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 21. avgust 2013
 • Zbirka 4 nalog
  Zbirka 4 nalog, rešenih v GeoGebri in Wolfram Mathematici.
  Ustvaril Saša Žgavec, dne 15. marec 2014
 • Zbirka matematičnih nalog
  Predstavljenih je 8 nalog, rešenih s pomočjo mateamtičnih orodij.
  Ustvaril Gregor Šoln, dne 14. februar 2012
 • Zbirka nalog
  Rešene naloge z Geogebro
  Ustvaril Amra Pandžić, dne 21. maj 2013
 • Zbirka nalog
  V tej zbirki sem reševal naloge iz preteklih maturitetnih pol, s pomočjo Geogebre, ter Matlaba
  Ustvaril Rok Mulej, dne 21. maj 2013
 • Zbirka nalog
  Izpitna pola, Poklicna matura: * junij 2002, 1. del : 6.NALOGA * avgust 200, 1. del : 3.NALOGA * fe…
  Ustvaril Saša Huber, dne 03. februar 2012
 • Zbirka nalog
  Tukaj se nahaja zbirka rešenih metematičnih nalog s pomočjo matematičnih računalniških orodij
  Ustvaril Petra Adamič, dne 05. februar 2012
 • Zbirka nalog
  V zbirki so naloge iz raznih kolokvijev in izpitov na FMF ter par maturitetnih nalog.
  Ustvaril Anita Pandžić, dne 23. maj 2012
 • Zbirka nalog
  Nekaj nalog
  Ustvaril Tomaž Dolenc, dne 12. februar 2012
 • Zbirka nalog
  Zbirka nalog, ki se rešujejo z računalniškimi orodji.
  Ustvaril Rado Klemencic, dne 21. avgust 2012
 • Zbirka nalog
  Zbirka 4 matematičnih nalog, rešenih z računalniškima orodjema GeoGebra (2 nalogi) in Mathematica (2 nalogi)
  Ustvaril Nina Novak, dne 22. avgust 2012
 • Zbirka nalog
  Prikaz reševanja osmih nalog iz različnih virov.
  Ustvaril Petra Sršen, dne 15. februar 2012
 • Zbirka nalog
  Zbirka štirih maturitetnih nalog iz splošne mature 2012
  Ustvaril Tilen Suša, dne 23. januar 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  Ustvaril Urska Pikl, dne 20. februar 2012
 • Zbirka nalog
  V gradivih so rešene 4 maturitetne naloge iz Mature 2012. Pri vsaki nalogi je razloženo potrebno mate…
  Ustvaril Sandi Hrvačanin, dne 09. februar 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka maturitetnih nalog
  Ustvaril Jerneja Jene, dne 12. februar 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka rešenih maturitetnih nalog s teoretičnim ozadjem.
  Ustvaril David Bukovšek, dne 17. februar 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka osmih rešenih nalog s preteklih matur.
  Ustvaril Alenka Bernard, dne 28. februar 2012
 • Zbirka nalog
  Rešitev maturitetnih nalog iz poklicne in splošne mature ter kratka ponovitev snovi
  Ustvaril Tilen Kavčič, dne 19. februar 2013
 • Zbirka nalog
  Rešene so 4 naloge. Naloge so opremljene s filmčki in slikami.
  Ustvaril Anja Misja, dne 21. februar 2013
 • Zbirka nalog
  Naloge rešene s programa Mathematica in GeoGebra
  Ustvaril Gašper Bohinc, dne 24. februar 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka 4 rešenih nalog s pomočjo različnih orodji.
  Ustvaril Rok Bavec, dne 27. februar 2013
 • Zbirka nalog
  V zbirki so prikazane rešitve štirih nalog, ki so rešene s pomočjo različnih matematičnih orodij
  Ustvaril Anja Žežlin, dne 07. marec 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka nalog iz mature, kolokvijev in izpitov.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 08. februar 2014
 • Zbirka nalog
  zbirka nekaj trivialnih in nekaj kompleksnejših nalog, ki jih rešimo s pomočjo raznih orodij
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 14. marec 2012
 • Zbirka nalog
  Predstavila bom 6 nalog, ki sem jih morala rešiti v seminarski nalogi v različnih orodjih
  Ustvaril Melita Potocnik, dne 30. april 2013
 • Zbirka nalog
  Reševanje izpitnih pol
  Ustvaril Nina Setar, dne 30. april 2013
 • Zbirka nalog
  Rešitve nalog
  Ustvaril Katarina Turk, dne 01. maj 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka matematičnih nalog
  Ustvaril Žan Kavčič, dne 04. marec 2014
 • Zbirka nalog
  Zbirka nalog
  Ustvaril Sara Kužnik, dne 04. marec 2014
 • Zbirka nalog
  V zbirki pripravljam opis zbirke nalog za seminarsko nalogo pri predmetu Računalniška orodja v matematiki.
  Ustvaril Jan Potočnik, dne 12. marec 2014
 • Zbirka nalog
  Reševanje matematičnih nalog s pomočjo orodij Mathematica in Geogebra.
  Ustvaril Urška Matjašec, dne 12. marec 2014
 • Zbirka nalog
  Razlaga reševanja zbirke štirih matematičnih nalog.
  Ustvaril Daniel Jevremović, dne 14. marec 2014
 • Zbirka nalog
  Reševanje nalog z matematičnimi orodji
  Ustvaril Deni Srebrnič, dne 16. maj 2013
 • Zbirka nalog
  Rešene naloge iz maturitenih pol
  Ustvaril Vladimir Perko, dne 15. marec 2014
 • Zbirka nalog (ROM 2012/13 FMF)
  Primeri štirih nalog, rešenih z različnimi orodji.
  Ustvaril Niko Oblak, dne 13. februar 2013
 • Zbirka Nalog - ROM-SN
  Zbirka maturitetnih nalog rešenih v matlabu in geogebri.
  Ustvaril Aleš Brelih, dne 21. maj 2013
 • Zbirka nalog iz maturitetnih pol
  Opisan je potek reševanja nekaterih nalog iz mature.
  Ustvaril Maja Dolinar, dne 13. februar 2012
 • Zbirka nalog rešenih s programoma GeoGebra in Lingo
  Zbirka nalog rešenih s programom GeoGebra in Lingo
  Ustvaril Matic Černač, dne 05. marec 2013
 • Zbirka nalog z orodji
  Rešene naloge s pomočjo matematičnih orodij.
  Ustvaril Tomaž Pirman, dne 12. marec 2012
 • Zbirka Nalog, Programiranje 2
  V sledečem gradivu lahko najdete opis nekaj nalog iz Programiranja, ki so rešene v Pythonu
  Ustvaril Jan Potočnik, dne 07. oktober 2014
 • Zbirka rešenih matematičnih nalog
  Zbirka 8 rešenih maturitetnih nalog z uporabo orodij GeoGebra, Matlab in Calc 3D (opisan je postopek r…
  Ustvaril Maja Kapitler, dne 14. februar 2012
 • zbirka rešenih nalog
  zbirka nalog rešena s pomočjo matematičnih programov
  Ustvaril Jasmina Satler, dne 15. februar 2012
 • Zbirka rešenih nalog
  Rešene naloge s pomočjo matematičnih orodij, kot so Matlab, Geogebra, Maxima...
  Ustvaril Žan Križanovski, dne 26. februar 2012
 • Zbirka rešenih nalog
  9. rešenih nalog iz splošne mature za predmet matematika.
  Ustvaril Sabina Šket, dne 04. marec 2012
 • Zbirka rešenih nalog
  Zbirka rešenih nalog za seminarsko nalogo pri predmetu Računalniška orodja v matematiki
  Ustvaril Sabina Oražem, dne 06. marec 2012
 • Zbirka rešenih nalog
  Gradivo vsebuje 4 naloge, ki sem jih rešila s pomočjo programa Mathematica in GeoGebra.
  Ustvaril BarbaraZarabec, dne 10. februar 2014
 • Zbirka rešenih nalog (Programiranje 3)
  rešene naloge s pomočjo c#
  Ustvaril Mojca Kerin, dne 21. maj 2012
 • Zbirka rešenih nalog iz matematike s pomočjo računalniških orodij
  Zbirka 4 rešenih naloge iz maturitetnih pol in izpitov iz Fakultete za matematiko in fiziko. Uporablje…
  Ustvaril Inge Šajn, dne 29. januar 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Nekaj rešenih nalog v programskem jeziku Python 3.
  Ustvaril Urška Matjašec, dne 19. marec 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka 5-ih nalog iz vaj predmeta Programiranje 3
  Ustvaril Žan Kavčič, dne 25. september 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Opis nalog in njihovih rešitev
  Ustvaril Sara Kužnik, dne 07. oktober 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka rešenih nalog iz vaj pri predmetu Programiranje 3
  Ustvaril Tomaž Dolenc, dne 05. januar 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Opis reševanja petih nalog iz vaj pri predmetu Programiranje 3 v C#.
  Ustvaril Polona Petrač, dne 07. februar 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Na prosojnicah je zbirka petih rešenih nalog iz vaj pri predmetu Programiranje 3.
  Ustvaril Anja Žežlin, dne 18. februar 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka
  Ustvaril Rok Bavec, dne 19. februar 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka rešenih nalog iz vaj.
  Ustvaril Nina Potočnik, dne 24. februar 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka rešenih nalog iz vaj za seminarsko nalogo pri predmetu Programiranje 2.
  Ustvaril Katja Velemirov, dne 12. marec 2014
 • Zbirka rešenih nalog pri predmetu Programiranje 2
  Opis rešitev nalog iz rekurzivnega in objektnega programiranja
  Ustvaril Inge Šajn, dne 08. februar 2014
 • Zbirka rešenih nalog s pomočjo matematičnih orodij
  8 različnih rešenih nalog v različnih matematičnih programih(GeoGebra,Matlab,Wolfram Alpha).
  Ustvaril Anja Dulmin, dne 09. februar 2012
 • Zbirka vaj
  Rešene naloge iz vaj pri predmetu Programiranje 2 2013/14.
  Ustvaril Tilen Suša, dne 07. februar 2014
 • Zbirka z orodji rešenih matematičnih nalog
  Gradivo o rešenih matematičnih nalogah z različnimi matematičnimi orodji.
  Ustvaril Ana Rot, dne 09. februar 2012
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  To je zbirka, ki vsebuje rešene matematične naloge s pomočjo Excela, GeoGebre, Mathcada in WolframAlphe.
  Ustvaril Anja Knez, dne 11. februar 2012
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  Par rešenih nalog iz starih maturitetnih pol
  Ustvaril Polona Petrač, dne 18. februar 2012
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  V zbirki se nahaja 6 nalog rešenih z orodji GeoGebra, Mathematica ter Mathematics.
  Ustvaril Anita Kolaržik, dne 06. februar 2013
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  4 rešene naloge, ki so rešene z matematičnima programa Mathematica in GeoGebra.
  Ustvaril Katja Velemirov, dne 25. februar 2014
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  Z uporabo računalniških orodij v matematiki rešujemo štiri naloge iz preteklih matur.
  Ustvaril Matic, dne 01. marec 2014
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  Rešene naloge s pomočjo Geogebre in Mathematice.
  Ustvaril Mateja Makše, dne 05. marec 2014
 • Združevanje z iskanjem (Union/Find)
  Opis algoritma Union-find ter predstavitev tega algoritma na primerih.
  Ustvaril Tjaša Panič, dne 04. maj 2012
 • Zgoščena tabela
  Zgoščene tabele in njihova uporaba v računalništvu, zgoščevalna funkcija
  Ustvaril Andrej Koželj, dne 01. julij 2013
 • Zgoščene tabele
  Predstavitev algoritma, ki ga uporabljamo pri zgoščenih tabelah za shranjevanje podatkov.
  Ustvaril Eva Janša, dne 29. maj 2013
 • Znamenite točke trikotnika
  Kratek GUI program v C#, ki izriše trikotnik in njegove znamenite točke.
  Ustvaril Vid Bevčar, dne 02. februar 2013