Terms of usage


Splošni pogoji uporabe storitve NAUK.si


Veljavnost od 1. 12. 2011


1. SPREJEMANJE POGOJEV
Pogoji uporabe storitve NAUK.si predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med vami kot uporabnikom (posamezno fizično osebo), Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter podjetjem Abelium d.o.o., raziskave in razvoj. Kadar dostopate do storitve NAUK.si na portalu www2.nauk.si, vas zavezujejo določila teh pogojev uporabe.


Z registracijo na portalu izjavljate, da ste seznanjeni s pogoji uporabe, navedenimi v tem dokumentu ter da se z njimi strinjate. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, storitve NAUK.si ne sme uporabljati. Vsa vprašanja glede uporabe portala lahko uporabnik ureja s skrbnikom portala (navedenem v meniju »O aplikaciji«).


2. OPREDELITEV POJMOV
STORITEV NAUK.si (v nadaljevanju: storitev) predstavlja okolje za izdelavo e-gradiv, ki sestoji iz spletnega portala www2.nauk.si ter spletne aplikacije za izdelavo e-gradiv edu.Plexor.


SPLETNI PORTAL www2.nauk.si je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora nauk.si ponuja uporabnikom lokacijo za izdelavo e-gradiv.


SPLETNA APLIKACIJA edu.Plexor je programska oprema, ki omogoča izdelavo e-gradiv prek spleta.


PONUDNIKA storitve sta Fakulteta za matematiko Univerze v Ljubljani, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, ki nastopa kot lastnik spletnega portala ter domenskega prostora, ter podjetje Abelium d.o.o., raziskave in razvoj, Kajuhova ulica 90, 1000 Ljubljana, ki nastopa kot lastnik spletne aplikacije.


REGISTRIRAN ČLAN je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije novega uporabnika ter svojo registracijo potrdi s prijavo v sistem s svojim uporabniškim imenom (e-poštni naslov) in geslom.


UPORABNIK storitve je vsak registrirani član, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, izdelavo e-gradiv, urednikovanjem ipd.) uporablja storitve spletnega portala.


E-GRADIVO je elektronski dokument, ki je pripravljen s pomočjo storitve NAUK.si.


3. PREDMET STORITVE
Predmet storitve vsebuje dostop do spletnega portala www2.nauk.si ter uporabo spletne aplikacije edu.Plexor za izdelavo elektronskih izobraževalnih gradiv. Storitev je na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto in omogoča neomejeno uporabo v času delovanja. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.


4. OBVEZNOST REGISTRACIJE
Za uporabo storitve se morate registrirati prek registracijskega postopka. Kot uporabnik se zavezujete, da:

  • boste preko registracijskega obrazca posredovali resnične in popolne informacije o sebi,
  • boste vse spremembe vaših podatkov posredovali takoj, ko bo do spremembe prišlo,
  • boste varovali tajnost vašega uporabniškega imena in gesla,
  • ne boste posredovali vašega uporabniškega imena in gesla nobeni tretji osebi,
  • boste vsako neavtorizirano uporabo takoj javili skrbniku portala.
Če uporabnik prekrši katerokoli od zgornjih točk, mu lahko ponudnika kadarkoli brez omejitve in drugih obligacij prekineta dostop do storitve ter v primeru večjih kršitev posredujeta IP naslov, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu organu.


5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Storitev je za uporabnike brezplačna. Ponudnika ne prevzemata nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitev. Ponudnika nadalje ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe storitev, zaradi zaupanja v vsebino e-gradiv, zaradi izgube podatkov, pomanjkanja znanja ali napačnega interpretiranja le-tega, napak v delovanju računalniškega okolja ali zaradi drugih razlogov, povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve.


Ponudnika si pridržujeta pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršnokoli obdobje prekineta zagotavljanje storitve, če menita, da je to potrebno. Prav tako lahko brez omejitev dodata nove storitve, nove možnosti obstoječih storitev ter spremenita ali odstranita možnosti obstoječe storitve.


6. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Vsa tehnologija storitve NAUK.si je avtorsko pravno zaščitena. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML in izvorno kodo. Storitev je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno nekomercialno uporabo.


Vse vsebine uporabnika, pripravljene in objavljene na straneh storitve NAUK.si, so avtorsko delo uporabnika, ki jih daje na razpolago pod pogoji javne licence Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji (CC BY-NC-SA). Vsakršna uporaba dela, ki ni dovoljena s to licenco, je prepovedana.


7. VARSTVO ZASEBNOSTI
Ponudnika za namen izvajanje storitve NAUK.si zbirata, obdelujeta in hranita posredovane elektronske naslove, imena ter (opcijsko) morebitne zaposlitve uporabnikov storitve skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007). V skladu z delovanjem storitve ponudnika na elektronske naslove uporabnikov pošiljata obvestila avtorjem e-gradiv o stanju e-gradiva (poslano v uredniški proces, odobreno, zavrnjeno) ter soavtorstvu. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ponudnika uporabnikom zagotavljata pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od storitve. Ponudnika teh podatkov ne posredujeta nobenim tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.


Ponudnika zbirata tudi določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko zbirajo so IP naslov, podatki o brskalniku, piškotek, čas in trajanje obiska ter število ogledov posameznih strani oziroma e-gradiv. Ponudnika uporabljata te informacije zgolj z namenom zagotavljanja in izboljševanje storitve.


8. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV
Pravica uporabnika ob uporabi storitve je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve (določb, omejitev in/ali pogojev), ki jih določita ponudnika. Ponudnika si pridržujeta pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem portalu.


9. REŠEVANJE SPOROV
Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitev NAUK.si, se obrnite na elektronski naslov skrbnika portala. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitve, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

New registration

  1. Email must be unique.
  2. Password must be at least 6 characters long.
  3. I accept the terms of the licence agreement.
  1. or
  2. Cancel